Hirdetés

Bruckmann-Dorn Kata diplomamunkája.

Bruckmann-Dorn Kata diplomamunkájában egy mikrotérség lehatárolását, és annak turizmuson alapuló fejlesztését tűzte ki célul. Nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a fejlesztések helyi értékeken és sajátosságokon alapuljanak, a turizmus kiszolgálása mellett pedig a helyi lakosság számára is vonzóbb, élhetőbb környezetet hozna létre Tamási környezetében.

Témaválasztás háttere

A jelenlegi területi tervezésben a megye és a települések szintje között hiányzik egy tervezési szint, a mikrotérségi szint, melyet én is alkalmaztam. Holott az aprófalvas, városhiányos térségekben – mint a Tamási járás – kiemelt szerep jut a mikrotérségi lehatárolásnak. 

A kialakított mikrotérségi lehatárolás a jelenlegi gazdasági és társadalmi kapcsolatok mellett a táji szempontokat is nagyfokúan figyelembe veszi, valamint szerepet játszik a területi kohézió erősítésében.

Fennálló probléma

Tamási országos és regionális szinten betöltött szerepe érzékelhető a turizmus területén, azonban ez a jótékony gazdasági és társadalmi szervező hatás már nem érvényesül a szomszédos településeken. A mikrotérséghez tartozó települések javarészt kis- és aprófalvak, számos település jelentős arányú és hátrányos helyzetű roma lakossággal rendelkezik. A fenti okok miatt is fontosnak tartottam a komplex mikrotérségi szemléletmód alkalmazását. Olyan vizsgálati és fejlesztési dokumentum megalkotása volt a célom, amely megfelelő alapot nyújt további fejlesztési dokumentumok, illetve mikrotérségi szintű településrendezési tervek elkészítéséhez, valamint a települések összehangolt fejlesztéséhez.

Turisztikai javaslatok fejlesztési koncepciója, kiemelten a tematikus utakkalVizsgálati terület elhelyezkedése, illetve regionális vizsgálat

Tervezési folyamat

A mikrotérségi lehatárolás eredményeként Értény, Felsőnyék, Fürged, Iregszemcse, Koppányszántó, Magyarkeszi, Nagykónyi, Nagyszokoly, Pári, Regöly, Szakály, Tamási és Újireg települések képezik a diplomamunka tárgyát. A turisztikai szempontú értékelést négy területi szinten – regionális, mikrotérségi, települési, objektum – többféle elemzési módszer alkalmazásával készítettem.

Az értékelés eredményei rávilágítottak, hogy a turizmus jelent kitörési pontot a térségben, melynek fejleszthetőségi volumene a legnagyobb a többi ágazathoz képest.

A turizmus multiplikátor-hatása a gazdaság több ágában is megmutatkozik. Potenciál rejlik a turizmust kiszolgáló mezőgazdaságban, a helyi termékekben és az ökológiai gazdálkodásban. Emellett a turizmust támogatja a szolgáltató szektor is.

Koncepció

A turisztikai jövőkép szerint a Tamási térség a gyógy- és termálturizmus mellett az aktív turizmus több típusának színtere, vonzerőt jelent a családosok és az idősebb korosztály számra is. A vidéki térség a táji és közösségi értékeire, valamint természeti és kulturális erőforrásaira alapozva turisztikai terméket hoz létre. A Tamási térség a belföldi turisták üdülési célterületévé válik, nő a látogatók száma és az átlagos tartózkodási idő. A fenti cél elérése érdekében a javaslatokat mikrotérségi szinten fogalmaztam meg. A desztinációs szemléletű, komplex turisztikai fejlesztést helyeztem előtérbe.

Az attrakciófejlesztés központi elemeként természeti és kulturális értékekre épülő tematikus útvonalak létrehozása szerepel a javaslataim között. „A természet útja” és az „Elődeink nyomában” útvonalakat bemutatóhelyek, megfigyelőhelyek és kisebb tanösvények képezik. Az állomásokat kerékpáros útvonal köti össze, mely főként a forgalomtól elválasztva került kialakításra felhagyott vasútvonalon. Tamási sportközponttá való fejlesztése a helyi lakosság kiszolgálásán túl versenyek megrendezését is lehetővé teszi. A termálfürdő adta lehetőségeket jól kiegészítik, tovább erősítve az aktív turizmust.

A turisztikai infrastruktúra részeként sor került az elérhetőség javítására, valamint kerékpárútvonalak és megállóhelyek kialakítására. Célom olyan kerékpáros hálózat létrehozása volt, mely a térségen belüli közlekedés mellett a környező területeket és vonzerőket köti össze. Emellett fontosnak tartottam, hogy a kerékpárút hivatásforgalmi feladatokat is betöltsön a települések között.

A várhatóan növekvő látogatóforgalom miatt szükségesnek tartottam a szuprastruktúra elemeit is fejleszteni, tekintettel a különböző célközönségek – kerékpárosok, szenior és családos célcsoport – eltérő igényeire. A turizmusmenedzsment részeként egységes arculatot alakítottam ki. Fontos, hogy nevet kapjon a desztináció, ezért a „Tamási térsége” név használatát javasoltam, melyhez a terület identitását hordozó logót készítettem. A térségben fellelhető kulturális és természeti értékek alapján mikrotérségi értékleltárat állítottam össze. Ezen értékek megismertetése és megőrzése fontos szerepet játszik a helyi lakosság identitástudatának erősítésében.

Látványterv a „Természet útja” tematikus útvonal állomásairól - Pacsmagi-tavak madármegfigyelő torony

Összegzés

A dolgozat eredményeinek tekinthető a mikrotérségi lehatárolás metodikájának kidolgozása, a Tamási mikrotérség lehatárolása táji adottságok és együttműködések alapján, a mikrotérségi értékleltár elkészítése és konkrét turisztikai fejlesztési javaslatok meghatározása a térségben. A dolgozat megfelelő alapot nyújt mikrotérségi szintű fejlesztési dokumentum elkészítéséhez, a települések összehangolt fejlesztéséhez. A jövőben lehetőség van a tervek részletesebb kidolgozására, valamint a gyakorlatban való alkalmazásukra.
Ha tetszett a cikk, és szeretnél előfizetni magazinunkra, itt teheted meg.

Kapcsolódó cikkek

Turizmuson alapuló vidékfejlesztés Tamási mikrotérségben

Turizmuson alapuló vidékfejlesztés Tamási mikrotérségben

Bruckmann-Dorn Kata diplomamunkája.

Keretet adni a közösségnek

Keretet adni a közösségnek

Meszes Márton diplomamunkájában a co-housing koncepciójára épülő lakóparkot tervezett, 2018-ban Hauszmann-díjat nyert vele.

Átjáró a Tüskei horgásztónál

Átjáró a Tüskei horgásztónál

"A folyamat mégis inkább az építészet miben létének felismeréséről szólt" - mondta Bocz Gabriella, aki diplomamunkájában a dombóvári Tüskei horgásztó átjáróját tervezte újra.

Hirdetés