75 éves a BME Középülettervezési Tanszék – a jubileumot kiállítással, könyvvel és egy új díjjal ünnepli.

2021. december 1-én a FUGA Budapesti Építészeti Központban nyílt meg a BME Középülettervezési Tanszékének könyvbemutatóval egybekötött kiállítása, amelyre a tanszék 75. éves jubileuma alkalmával került sor. Köszöntőt mondott Dr. Czigány Tibor egyetemi tanár, a BME rektora, Alföldi György DLA egyetemi tanár, a BME Építészmérnöki Kar dékánja és Szabó Levente DLA egyetemi tanár, BME Középülettervezési Tanszék vezetője. A kiállítást megnyitotta és az alkalomra készült könyvet Marián Balázs DLA, a MOME Építészeti Intézet egyetemi docense mutatta be.
 

A Fejérdy Péter DLA egyetemi adjunktus, Klobusovszki Péter DLA egyetemi docens és Kronavetter Péter DLA egyetemi adjunktus szerkesztésében megvalósult kötet felelős szerkesztője Szabó Levente DLA. tanszékvezető volt. A nyelvi lektori munkákat Áfra János végezte, a kötetet Polgárdi Ákos tervezte és tördelte.

A kötet bevezetőjében Szabó Levente így foglalta össze a tanszék megújulási törekvéseit: „Építve hagyományaira, adottságaira és lehetőségeire a kutatás, és elsősorban az oktatás területén, a tanszék ma a közösségi építészet művelését az emlékezet, a fenntarthatóság és az innováció a legtöbb esetben szét nem választható fogalmaival strukturálja, amelyek – s ezt leginkább a kötetbe válogatott hallgatói munkák igazolják – nagyon szépen lefedik a közösségi építészet szinte valamennyi aspektusát. E hármas megközelítést – mint azonos problémakörön gondolkodó oktatói és hallgatói csoportokat, azaz tervezési stúdiókat – másfél éve vezettük be tanszékünkön. A stúdiók olyan, a képzés előre haladtával egyre intenzívebben artikulálódó vertikális műhelyek, amelyekben a tematikus hallgatói munkák (elsősorban, de nem kizárólag a TDK-, a komplex- és a diplomatervek), a doktori és oktatói kutatások, alkotások, projektek egymással lazább vagy erősebb kapcsolata, egymást szinergikusan erősítő jelenléte a legfőbb felhajtóerő.

Ennek az egymásba kapaszkodásnak, egymásból kifejlődésnek az oktatásban, azaz az inspiráló hallgatói tervekben és sikerekben megjelenő eredményeit tekintjük legfőbb célunknak és motivációnknak is.” 


A kiállítás nem csupán keresztmetszetét adja a graduális képzésnek, a legelejétől a teljes curriculumon át egészen a diplomatervekig, majd a doktorandusz hallgatók munkájáig, de bemutatja az elmúlt 5 év legfontosabb hallgatói-oktatói eredményeit, sikereit is.

„A könyv és a kiállítás címe: „Egyben a három” – az emlékezet, fenntarthatóság, innováció fejezeteivel tagolva - jól jelzi, hogy hogyan és mely megkerülhetetlen témák mentén tematizálja és szintetizálja a tanszéki műhelymunka a képzést, és készíti elő végeredményben a mi, az építészeknek a társadalomban betöltendő, megújuló szerepvállalásunkat” – emelte ki Marián Balázs megnyitó beszédében. 

Fotó: Zöldi AnnaFotó: Zöldi Anna


A tárlat a tanszék szinte összes oktatójának, doktoranduszának és demonstrátorának közreműködésével valósult meg Vannay Miklós DLA, Kemes Balázs DLA és Bartha András DLA egyetemi adjunktusok, Váncza Márk, Nagy Mercédesz és Krompáczki Péter doktoranduszok és Molnár Csenge, Macsek Kata, Tóth Soma Péter demonstrátorok, valamint Polgárdi Ákos grafikus koncepciója alapján.

 


 

Fotók: Máté Albert és a Képkocka

Az esemény keretében került sor – ahogy arról már hírt adtunk – a frissen alapított Weichinger-díj átadására. Az elismerést a tanulmányi teljesítmény és a diplomamunka sikeressége mellett hangsúlyozottan az építészet és kultúra kapcsolatának ápolása, az építészet közösségi jellegének, etikai vetületének erősítése terén kiemelkedő tevékenységet folytató fiatal építész kaphatja, a tanszéki közösség tagjainak titkos szavazatai alapján.

Egy közösség általában azért alapít díjat, mert szeretné saját értékrendjét felmutatni, önazonosságát megfogalmazni és erősíteni. A díj mindig szimbolikus, kifejezi az alapító, a névadó és a díjazott összetartozását. A Weichinger-díj alapításának is ez volt a célja azon túl, hogy a tanszék alapító professzorának legendásan hiteles alkotói és tanári személyisége előtt tiszteleg. Ő volt az aki megalapozta azt a szellemi műhelyt, ami az elmúlt 75 év során az építészet legkiválóbb művelőit vonzotta. Farkasdy Zoltán, Jurcsik Károly, Virág Csaba, Makovecz Imre, Csete György, Turányi Gábor, Varga Levente, Tomay Tamás  - csak néhány név azok közül, akik diplomájukat a tanszéken készítették és akik meghatározó tanáregyéniségei, formálói voltak az elmúlt évtizedek kortárs építészetének és az építészképzésnek.  Bár diplomatervét nem a tanszéken készítette, későbbi tanszékvezetőként mégis közülük is kiemelkedik Török Ferenc, aki talán a legnagyobb hatású tanáregyénisége volt a tanszéknek és aki Balázs Mihály díj-alapításra vonatkozó felvetését elsőként lelkesen támogatta. Ez volt Török Ferenc utolsó gesztusa a tanszék és a hallgatók felé, a díj elkészültét és első átadását már nem élhette meg” – mondta köszöntőjében Balázs Mihály DLA, egyetemi tanár, aki a díjat bemutatta és átadta.

 

Kimagasló építészeti munkáit, eredményeit és a tanszéki közösségért végzett odaadó munkáját, elkötelezettségét elismerve a Középülettervezési Tanszék oktatói és doktoranduszai titkos szavazással úgy döntöttek, hogy első alkalommal Surján Borka számára ítélik oda a 2021-ben alapított Weichinger-díjat.

Surján Borka csaknem az összes tervezési kurzust a Középülettervezési Tanszéken végezte, amelyek példamutató sorozatot alkotnak. Zöldi Sárával közösen készített művészeti TDK-munkájuk I. díjas lett az OMDK megmérettetésén. 2020-ban védte meg diplomáját a Középülettervezési Tanszéken Jurányi közö(n)ségház, Budapest címmel, amelyet az Építészmérnöki Kar Hauszmann-díjjal ismert el, és ami a BETA temesvári regionális építészeti biennálén „mention” elismerést kapott. Tanulmányait elismerendő a Műegyetem rektora „Hallgatói József Nádor-díjban” részesítette. Több feléven keresztül a tanszék demonstrátora volt, ennek keretében aktív részt vállalt a komplex-diploma műterem kialakításában, valamint egyik megalkotója volt a Szinapszis Műhely hallgatók által szervezett sorozatának, amely azóta újabb és újabb demonstrátorok szervezésében szép hagyománnyá nőtte ki magát. Egyik szervezője volt 2019 júniusában a Magyar Építőművészek Szövetsége kiállítóterében megrendezett „Természet és építészet” című kiállításnak, amelynek sikere ma is motiválja a tanszék közösségét a magas színvonalú hallgatói munkák méltó bemutatására, az eltérő évfolyamokon készülő tervek közös fórumon való megünneplésére. Borka évek óta vesz részt a Térkompozíció és az Építészet alapjai tárgyak oktatásában, ez év őszétől műteremvezetői minőségben. 2021 nyarán a tanszék doktoranduszaihoz csatlakozva az őrségi „nyári egyetem” egyik szervezője. Kezdeményező hozzáállása és elmélyült gondolkodása kiemeli őt kortársai közül.

 

A díjátadót követően Weichinger András, Weichinger Károly fia üdvözölte a jelenlévőket és az első alkalommal a kitüntetettet.

Fotók: Máté Albert és a Képkocka Fotók: Máté Albert és a Képkocka

 

Az immár 75 éves megalakulását ünneplő közép tanszék születésnapja alkalmából megvalósult kiállítás, díj és kötet együttesen az egyik korábbi tanszékvezetőnek, Farkasdy Zoltánnak 1985-ben megfogalmazott, máig aktuális gondolataihoz csatlakozik:

„jelenlegi képzésünkben talán nem érvényesül eléggé az egyéniség nevelésének elve. Olyan egyéniségé, aki szilárdan megalapozott elméleti tudás birtokában van, aki a dolgok összefüggéseit képes felismerni, és aki önálló gondolkodásra képes. Valószínű, hogy csak ez a fajta alkat lesz alkalmas tovább alakuló világunkban sajátos arcát, egyéniségét megőrizni, helyét megkeresni és megtalálni és megfelelően helytállni. Ha ezt sikerülne elérnünk, nem lehet gond jövőnk építészetével.”

Fotók: Máté Albert és a Képkocka


A kiállítás 2021. december 1. és december 22. között tekinthető meg a FUGA-ban (1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 5.). A kötet megvásárolható a FUGA-ban vagy a Középülettervezési Tanszék titkárságán. A kiállítás és a könyv mellett az alkalomra megújult a Középülettervezési Tanszék honlapja is.


További képek a galériában!
Ha tetszett a cikk, és szeretnél előfizetni magazinunkra, itt teheted meg.

Kapcsolódó cikkek

Egyben a három.

Egyben a három.

75 éves a BME Középülettervezési Tanszék – a jubileumot kiállítással, könyvvel és egy új díjjal ünnepli.

Új építészeti díj talált gazdára

Új építészeti díj talált gazdára

A 75 éves Középülettervezési Tanszék jubilemi kiállításán először adták a Weichinger Károly díjat.

Új könyv, új díj

Új könyv, új díj

A BME Középülettervezési Tanszéke 75. születésnapja alkalmából.

Hirdetés