Hirdetés

A LAB5 és a Garten Studio nyertes pályaműve Mátészalka főterének kialakítására.

Mátészalka Önkormányzata pályázatot írt ki a város központjának megújítására, amelynek része a jelenlegi Polgármesteri Hivatal új helyre költöztetése, épületének elbontása, a helyén mélygarázs létesítése, és városközpont vonzóvá tététele tájépítészeti eszközök segítségével. A Garten Stúdió a fényt választotta pályázata vezérfonalául, nem ok nélkül, ugyanis Mátészalka volt az első vidéki város, amely az utcai villanyvilágítást bevezette. A pályaművet a tervezők leírásával ismertetjük.
 


Egy város lakóinak életében meghatározó össze-, és megtartó erő az az identitástudat, ami a helyieket közösséggé kovácsolja, a települést pedig olyan hellyé teszi, ami több, mint munkahelyek, intézmények, és lakóházak összessége. Az erős identitás több pilléren nyugszik, elsősorban olyan természeti, vagy kulturális adottságokon, amelyek a közösség tagjaiban jogos büszkeséget keltenek. A 19. századtól a trianoni békeszerződésig terjedő polgáriasodás virágzó korszakában a tervszerűen irányított városépítés több fontos vallási, ipari és kereskedelmi intézmény létrejöttét magával hozta, melyekhez jelentős infrastruktúra fejlesztések társultak. Az anyagi és szellemi gyarapodás kiváló példája, hogy Dr. Szalkai Gyula a vidéki városok között elsőként, bevezette az utcai villanyvilágítást. Ez a kigyulladó fény konkrét és szimbolikus is egyszerre. Olyan elvitathatatlan történelmi elsőség, amely Mátészalkát járási székvárosnál, vagy gazdasági, kereskedelmi központnál többé, mássá; a Fény Városává teszi. A FÉNY pedig több síkon is értelmezhető és ültethető át a Mátészalka Szíve program központi terének építészeti koncepciójába:
 

 • Az elsődleges értelmezés a közvetlen kapcsolat hangsúlyozása az elsőként megépült közvilágítással. Ennek érdekében a koncepció fontos, központi elemévé tettük magukat a kandelábereket. Ezek közül is elsősorban azoknak jut főszerep, amelyek a tér súlypontjában, a tervezett vízjáték körül helyezkednek olyan intelligens lámpatestekkel felszerelve, amelyek dinamikusan változó képükkel színesre festik nem csupán a vízfelületet, de magát a teret is. A legmodernebb elérhető technológia alkalmazása erős analógia az 1888-as innovációval.
   
 • A második réteg azoknak a kiegészítő-, illetve díszvilágításoknak a rendszere, amelyek nem csupán és kizárólag a központi vízjátékot teszik attrakcióvá, hanem lényegében az egész teret. Ide soroljuk a központi medence és a térszéli lineáris vízarchitektúra saját fényeit, illetve a két sétány szakaszra tematikus, de statikus képeket vetítő lámpákat.
   
 • A harmadik réteg, amikor a fény „elhagyja a lámpát” és új, kevésbé megszokott szerepekben tűnik fel a téren. Ilyen az az interaktív fény- és hangjáték, amely a tér déli bővületében kapott helyet, illetve a Hősök tere – Bajcsy-Zsilinszky utcai „bejáratának” fény és párakapuként történő megfogalmazása.
   
 • Szintén a fényről, a természetes napfényről szól a különböző benapozottságú területek változatosságában rejlő lehetőségek kiaknázása. Ide tartozik a tervezett egységes árnyékolórendszer a tér naposabb, északi térfala mentén, vagy a nyitott központi tér és a déli térrész sűrűn fásított, lombkoronaszinten jóval zártabb terület érdekes ellentéte.
   
 • Végül, de nem utolsó sorban a fényre gondolhatunk úgy is, mint a kultúrára, a művészetre, amelyek fényt visznek a szürke hétköznapokba. Nem véletlenül használja a nyelv a fényt fontos metaforaként. A tudás fény; a tudatlanság sötétség (ld. megvilágosodik valakinek az elméje), a fény a pozitív érzelmi állapot szinonimája is; a boldog ember mosolya ragyog (‘felderül/ felragyog valakinek az arca’, ‘fényes kedvében van’). Nos a tervezett közösségi tér (vagy inkább terek rendszere) ebben a tekintetben is megfelel a kitűzött célnak. Az interaktivitás, a szellemes tájépítészeti megoldások, a közös élményszerzés színterei mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a Hősök tere és környezete valódi öröm-, és fényforrássá váljon.

 

 

A mélygarázs létesítése során elbontandó Polgármesteri Hivatal épülete helyén térfal és funkció hiány alakul ki. A pályázati tervünk részeként javaslatunk, hogy a fenti kedvezőtlen helyzetet a mélygarázs beruházással egy időben kellene megoldani. A mélygarázsnak mindenképpen szüksége van egy felépítményre, melyben számos funkciót kell elhelyezni: lépcsőház és lift előtér, információs pont, jegykiadó automata, gépészet. Az új teret is ki kell szolgálni különnemű, akadálymentes mosdóblokkal, pelenkázóval (a meglévő elbontásra kerül), szükséges továbbá egy fedett-nyitott kerékpáros-pont létesítése is. Mindezek ideálisan ugyanitt elhelyezhetőek.A fenti „szükségleteken” túl az épületet a térre teljesen felnyíló, kereskedelmileg is hasznosítható (bevételi forrást termelő), a közösséget szolgáló funkcióval lehetne gazdagítani. A városi rendezvényeken is rendkívül hasznos lehet egy védett, fedett/zárt belső tér.

 

 

 


Az épületet zöldtetővel láttuk el, és oldalfala mentén helyenként zöld rámpával töltöttük fel, így a tető több irányból is könnyedén megközelíthető. A zöld rámpa felülete üldögélésre, találkozásokra csábít, és nem csak a rendezvények ideje alatt. Fentről – mely eleve a terület magaspontja – átlátható a teljes belvárosi tér, dél felé a tervezett parkra és aktív zónára nézhetünk le, észak felé pedig a szecessziós Kulturális Központra, és az előtte lévő, stílusában hozzáigazított apró, urbánus térre. Javasoljuk, hogy a térre most települő fény és hangjátékok egy adott időpontban (pl. minden este 8 órakor 15 percre) összehangolt „show”-ként működjenek, mely az épület tetejéről szórakoztató látványt adnak, s be is mutatják az innen látszó városi elemeket. 

 

 

A legjelentősebb forgalmi rend változást a tér átalakítása eredményezi, melynek alapja, hogy a belső terület forgalmi csillapított részként kerül kialakításra. A megközelítési és elhagyási pontokon, három pozícióban süllyedő pollereket terveztünk. így kizárólag csak az arra jogosultak (pl. áruszállítás, megkülönböztetett jelzésű járművek) használhatják a vegyes forgalmú szakaszt. 
 

 

 


A tervpályázat központi, egyedi eleme a részben interaktív víz- és fényjáték (Fény Városa attrakció). A kompozíció létrehozása során két kiindulópontunk volt. Az egyik, hogy a fény attrakciót alapvetően kandeláber-szerű, klasszikusan oszlopokon elhelyezett lámpákkal oldjuk meg, egyértelmű párhuzamot vonva az egykor a városban felkapcsolódó közvilágítási lámpákkal. Ahogy akkor azok a kor legmodernebb berendezéseinek számítottak, úgy mi is a ma legmodernebb, innovatívabb technológiáját szerettük volna felhasználni a tervben. Ezek az alkalmazott robot-lámpák, vagy vezérelhető projektorok rendkívül változatos fények előállítására képesek, tulajdonképpen önmagukban képesek egy dinamikus fényfestésnek megfelelő showt létrehozni. Ha ezeket a világítótesteket szenzorikával is kombináljuk, a burkolatra, vízpárása, vagy a vízfelületre vetített kép interakcióba kerülhet a tér használóival.

A másik alapvetés a vízmedence rendhagyó, egyedi kialakítása melletti döntés volt. A burkolati vízjátékot túl kézenfekvőnek, a kiemelt medencés szökőkutat túl konzervatív megoldásnak gondoltuk, ezért finoman egyensúlyozni kezdtünk a két véglet között. Így született meg egy hullámokban befelé lejtő, a vízfelületre hulló csepp által vetett hullámokat előképként használó lejtős víztér, ahol strukturált felszínen folyik folyamatosan a kör közepe felé a víz, mely a „hullámok” okozta körkörös kiemelkedések előtt feltorlódva mikro-medencéket alkot. A vízmedence tele van fényekkel is, felületét csillagokként teleszórtuk pontszerű világításokkal, a központi tányér rejtett „fénypárnán” lebeg, míg a függőleges belső fúvókák is egyedi megvilágítást kapnak. 

 

 

A délnyugati sarok az aktivitás színtere. A kisgyerekektől a felnőttekig mindenkinek szórakoztató élmény az interaktív zenélő fényburkolat, melynek felületén lámpák, hangszórók és szenzorok helyezkednek el. Az utóbbiak érzékelik a szaladgálókat, táncolókat, a program pedig ehhez igazítja a burkolatból jövő hang-, és fényhatásokat. Az interaktív burkolatot a térszéleken zenélő fényhinták egészítik ki, ahol a hajtás sebességének megfelelően változik a hang és az eszköz színe, fénye.

Vízpárával, növényzettel és fénnyel képez egyfajta kaput az ún. Lordok háza sétány felőli falától induló, a térszinten folytatódó, majd egy egyedi oszlopban végződő konstrukció. A nappali kapu-hatást szerelt és vertikális, növényzettel futtatott elemekkel, valamint a rejtett párafúvókákkal érjük el, amire csak ráerősít a sötétedés után bekapcsoló LED világítás. Egyedi elem még a csendesen, elegánsan csörgedező „városi patak”, melynek kövezett, épített medre a felső sétány teraszait választja el a fák alatti árnyas pihenőtől. A keskeny medence részben a terep adottságait használja ki, de indító eleme a felszínből egyfajta épített forrásként kiemelkedik.

 

 

A tervezési területen belüli különböző térrészeken funkciójuknak megfelelően eltérő intenzitással jelennek meg a zöldfelületek. A központi rendezvénytéren nagy egybefüggő terület marad szabadon, ennek a területrésznek inkább a határait jelzik a kiemelt, vagy szintben elhelyezett növényágyásokban kialakított, valamint a tér más jellegű használatra szánt részeinek intenzívebb növénytelepítései. Tudatosan törekedtünk rá, hogy a délnyugati lakóterület kifejezetten buja, zöld, parkszerű kialakítást kapjon a rendezvényfunkció miatt nyitottabb központi tér ellenpontjaként / kiegészítőjeként. 

 

 

A Művelődési Ház – egykori Megyeháza – előtti átalakított dísztér nagyméretű évelő virágágyásaival (két szimmetrikus parterre) üde kontrasztot képez a Szalkay László tér nagy (talán indokolatlanul is nagy) burkolt felületeihez képest. Különleges zöldfelület a mélygarázs feljárót is magában foglaló „dombház”, mely lecsüngő, ún. ámpolna növényeivel, a „felhizlalt” termőrétegbe ültetett díszfáival, és üldögélésre alkalmas gyepfelületével a térhasználók zöld igazodási és tartózkodási helyévé válhat. A növényalkalmazás egyik jellemzője a biodiverz szemlélet, mely adekvát választ ad korunk változó klimatikus viszonyai által jelentett kihívásokra. 

 

 

TÁJÉPÍTÉSZET / TÉRÉPÍTÉSZET / GENERÁLTERVEZÉS: Garten Studo Kft. 
Felelős tervező: Szloszjár György tájépítész vezető tervező
Tervezők: Szentesné Dandé Eszter tájépítész vezető tervező, Vastagh Gabriella tájépítész vezető tervező, Csákó Edina, Hulej Miklós, Mányoki Bence, Bőhm Gábor, Füssy Gyula okl. tájépítészek, Dani Eszter egyetemi hallgató

ÉPÍTÉSZET - MÉLYGARÁZS FELJÁRÓ ÉPÜLET, ÚJ SAROKÉPÜLET: LAB5 architects 
Felelős tervezők: Dobos András, Szendrői Júlia
Tervezők: Erdélyi Linda, Korényi Balázs, Gáspár Virág Anna építészek, Gádor Krisztián gyakornok

KÖZLEKEDÉSTERVEZÉS: Bokút-Terv Kft. Bokker István okl. építőmérnök

 

 

Forrás: Garten Stúdió

 
Ha tetszett a cikk, és szeretnél előfizetni magazinunkra, itt teheted meg.

Kapcsolódó cikkek

Mátészalka a fény városa lesz

Mátészalka a fény városa lesz

A LAB5 és a Garten Studio nyertes pályaműve Mátészalka főterének kialakítására.

Szabadon szárnyalt a fantázia a Market x MOME kurzushéten

Szabadon szárnyalt a fantázia a Market x MOME kurzushéten

Keszthelyi Kristóffal (Lean Tech Mérnökiroda) és Ritter Ádámmal (Moratus) beszélgettünk.

Ma nyílik meg az újjászülető Andrássy Kúria

Ma nyílik meg az újjászülető Andrássy Kúria

Magas minőségű szolgáltatásokkal, új névvel és arculattal, ambiciózus fejlesztésekkel.

Hirdetés