Hirdetés

A Hetedik Műterem harmadik helyezett pályaműve a Kommentár Alapítvány „Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ” tervpályázatán.

A Kommentár Alapítvány „Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ” néven hirdetett nyílt tervpályázatot a Puskin utca 4. szám alatt álló, 1899-ben épült Magyar Tisztviselők Országos Egyesületének egykori székházának teljes körű felújítására és bővítésére. A harmadik helyezést elért Hetedik Műterem pályaművét az építésziroda leírásával mutatjuk be.

Tervezési alapgondolatok, építészeti koncepció

A Puskin utca 4. szám alatt található az 1899-ben épült Magyar Tisztviselők Országos Egyesületének egykori székháza, mely egy viszonylag eredeti formájában fennmaradt műemlék épület. A házat többször átépítették ugyan, de eredeti térszervezése és struktúrája kisebb kivételektől eltekintve alapvetően megmaradt. A nagy belmagasságú terekben részben utólag galériákat alakítottak ki, melyek a belső udvari és a kerti homlokzatokon is nyomot hagytak, illetve a nagyvonalú tereket több helyen válaszfalakkal tagolták. A homlokzatok egykori, gazdag ornamentikája nagyrészt eltűnt.

Pályázatunk az új nagytermet a telek tömbbelső felőli végébe javasolja elhelyezni, ezzel távolságot tartva mind a műemlék, mind a környező épületektől. Célunk a kiemelt fontosságú belső kert megtartása, mely a tervezett elrendezésnek köszönhetően a két épület, a meglévő műemlék és az új bővítés közé kerül, így mind a két ház funkcionálisan és térileg is tud kapcsolódni az ezen a területen kuriózumnak tekinthető, hangulatos belső kerthez.

HelyszínrajzKoncepció

A javaslatunk a tervezési programban megfogalmazott, összetett funkciókat egyértelműen elválasztva alakítja ki. A műemléki épület földszintjén, közvetlen utcai kapcsolattal kap helyet a kávézó és közvetlen kerti kapcsolattal az étterem. Az 1. emeleten helyeztük el a kulturális célú és kiállító tereket. A 2. emelet utcai traktusában az alapítványi irodák, az udvari traktusában és a tetőtérben pedig a co-working irodák kapnak helyet. A pinceszinten az új épület nagyterméhez kapcsolódóan helyeztük el az alapítványi klubélet kiszolgálására is alkalmas közösségi teret, mely pozíciójának köszönhetően a nagyteremmel közösen, akár szekcióteremként is tud működni.

A Steinhardt Antal és Krisztinkovich Béla által tervezett épület nagyvonalú, elegáns terek sorolásából áll, mely elrendezés véleményünk szerint nem teszi lehetővé az utólagos bővítést, ráépítést és a mai igényeknek megfelelő, szükséges kiszolgáló funkciók elhelyezését. Ezért koncepciónk alapeleme az egykori épület régi fényének visszaállítása és a jelentős mértékű, kortárs építészeti eszközökkel történő bővítése anélkül, hogy a műemléképület integritása csorbát szenvedne. Az így megszülető épületegyüttesben a történeti atmoszféra és a kortárs építészeti karakter egymást erősítve képes jelen lenni, szolgálva és kifejezve a tervezési program szerinti intézmény küldetését.

Utcai homlokzatUdvari homlokzat

Az egyes szintek funkcionális elrendezése

A földszint utcai traktusában található a kávézó, a porta, az üzemeltetési iroda és az akadálymentes bejárat. A kávézó kiszolgáló terei a pinceszinten kapnak helyet, melyek a földszinti átjáróban megtartott eredeti, húzott karú lépcsőn keresztül közvetlen megközelíthetők. A kávézó főbejárata a belső kertet és az utcát összekötő átjáróból nyílik, így lehetővé téve a háztól való külön használatot is, ugyanakkor a kapualjba vezető meglévő ajtón keresztül a kávézó kapcsolatban van az előcsarnokkal is.

PinceszintFöldszint

Az udvari traktusban kap helyet az étterem, mely így közvetlen kapcsolatban tud lenni a belső kerttel. Az étterem kiszolgáló tereit három szinten helyeztük el, azokat a meglévő csigalépcsővel és étellifttel összekapcsolva: a pinceszint és földszinten kívül - a földszinti nagy belmagasságnak köszönhetően - a házban egyedül itt tartottuk meg az amúgy eredeti galériaszintet. Az étterem az északi oldalon egy lépcsőn keresztül kapcsolódik a belső kerthez és a telek északi határa mentén kialakított fedett-nyitott teraszhoz. Az étteremhez kapcsolódik még egy különterem is, melynek a kert felé egy saját terasza is van.

A meglévő ház pinceszintjén alapvetően kiszolgáló funkciókat (kávézó és étterem kiszolgáló tereit, mosdókat, gépészetet, raktárokat és a szükséges sprinkler helyiségeket) helyeztünk el. A díszterem alatti, eredetileg egy nagy térként működő vívó és tornatermet, mely az angolaknán keresztül természetes megvilágítással rendelkezik visszaállítottuk. A terem így ideális helye az alapítványi klubéletnek, és a lokalizációja okán az 500 fős nagyteremmel közösen is használható, kiegészítve azt.

Első emeletMásodik emelet

Az első emeleten a külső használatot feltételezve kaptak helyet a közösségi, kulturális célú és kiállító terek. A második emeleten az alapítványi irodák és az udvari traktusban co-working irodák. A középső traktus „kitisztított“, tágas közlekedő tereiben pedig a szükséges, kapcsolódó közösségi terek alakíthatók ki.

A tetőtér beépítése, a meglévő tetőgeometria egyszerűsítéséből és rendezéséből alakul ki. A kerti oldalon lévő díszterem magastetejének gerincmagasságáig növeljük meg az utcai és udvari traktusok magastetejét is, így az épület legmagasabb pontja a meglévő állapottal azonos marad. A belső tetősíkokat megemeljük, így az épülethez méltó, nagy belmagasságú, nem tetőtérként érzékelhető, elegáns tetőtéri szint jön létre, melyben szükség esetén akár további galériaszint is kialakítható. A tervünk a díszterem feletti magasabban lévő födém fölé, egy külön lépcsővel megközelíthető plusz teret javasol, mely felülvilágítóval kap természetes megvilágítást. A galériaszintre vezető lépcső alatt kap helyet a teakonyha.

GalériaszintTetőtér

Az épület közepére szervezett tetőtéri kert körben megnyitott, belső, kortárs homlokzatai a tetőtér kellő bevilágítását biztosítják, így a műemléki környezetben nem kívánatos tetőablakok építése elkerülhető. A tetőkert magában foglalja a meglévő lépcsőház felülvilágítóját és a déli bevilágító kertet is, melyek között egy intenzív tetőkertet alakítottunk ki.

Az északi bevilágító udvar fölött átvezetett hídszerű összekötés a tetőtéri szint és a tetőkert körbejárhatóságát biztosítja és leválasztja az északi telekhatárra tapadó, északi bevilágító kertet. A déli bevilágító kert körül egy függőfolyosó biztosítja a kert körbejárhatóságát.


Az új épület, 500 fős nagyterem

A telek hátsó részébe tervezett új épületben található a többféleképpen berendezhető 500 fős nagyterem. A terem szükséges nagy belmagassága, túlzó tömeget eredményezne a tömbbelsőben, így annak süllyesztésével és pinceszinti megközelítésével mérsékeljük azt. A meglévő ház és az új épület földalatti, felülvilágított összekötése révén az új épület a tömbbelsőbe helyezett, szinte szabadon álló, a kerítésből „kinővő” épületként tud viselkedni, nem zár el a szomszéd épületek felé. A nagyterem tömege, rövid oldalaival kifeszül az északi és déli telekhatár között. A hátsó telekhatártól viszont kissé elhúzva helyezkedik el, mely elhúzás lehetőséget biztosít arra, hogy a homlokzatot ne tűzfalként kezeljük, a tömbbelső felé egy intenzív, zöld kertet alakítsunk ki és a falat minimálisan megnyissuk (tűzgátló üvegezéssel).

Kertek

A pesti belváros sűrű beépítésében a telken található, gesztenyefás belső kert kiemelt érték, mely megőrzésének szükségessége pályázatunk egyik fontos állítása. A belső intenzív, hangulatos kertet kiegészítik a különféle szinteken kialakított egyéb kertek, zöld felületek. A műemléki ház két belső bevilágító kertje, melyből az északi a földszinthez, a fedett-nyitott átjáróhoz, a déli pedig a pinceszinthez kapcsolódik. A pinceszinti közösségi tér előtti meglévő angolakna szintén egyfajta süllyesztett kertként kapcsolódik a klubhelyiséghez, a kibontott parapetű ablakain keresztül.
A környező épületekből látható nagyterem tetejét extenzív zöldtetőként alakítottuk ki. Illetve egy vékony intenzív hátsó kertsávot terveztünk a nagyterem mögötti raktársáv fölötti részen, a tömbbelső felé.

A tetőtérhez kapcsolódó belső tetőteraszon szintén egy intenzív kert található, mely egyedi mikroklímát eredményez a teraszon.


Tranzit Ház Közösségi Tér és Képzési Központ Építészeti Tervpályázat
2021
Hetedik Műterem
Felelős tervezők: Biri Balázs, Szabó Levente
Munkatársak: Surján Borbála, Szilágyi Szabolcs
Látványterv: Gazdag Zoltán
 
Ha tetszett a cikk, és szeretnél előfizetni magazinunkra, itt teheted meg.

Kapcsolódó cikkek

A komplex térélmény, praktikusság és fenntarthatóság díja

A komplex térélmény, praktikusság és fenntarthatóság díja

A Hello Wood már az utódait tervezi a WorkStation kabinnak, amely díjat nyert a German Design Council által alapított ICONIC Awardson.

Használjuk (ki) a köztereket!

Használjuk (ki) a köztereket!

A Magyar Urbanisztikai Társaság Környezetesztétikai Tagozatának beszélgetés-sorozata keretében a köztérhasználat kultúrájának változásáról lesz szó 2021. október 5-én.

Hirdetés