SPM Hungary Ingatlanfejlesztő Kft. közeli fejlesztési tervéhez keres kreatív, építész-tájépítész gondolatokat, terveket egy újonnan építendő családi házas lakókörnyezet kialakításához.

A PÁLYÁZAT CÉLJA
SPM Hungary Ingatlanfejlesztő Kft. közeli fejlesztési tervéhez keres kreatív, építész-tájépítész gondolatokat, terveket egy újonnan építendő családi házas lakókörnyezet kialakításához.

A pályázat célja, hogy az inspiratív ötletek segítségével a frissen épült lakókörnyezet egységet, nyugalmat sugározzon, lehetőséget adva a későbbi bővítésekre.

Az újonnan létesülő falu építészeti karakterének a megfogalmazása Budapest agglomerációjában található: olyan falukép tervezése a cél, ahol a közösségi élet és a rekreáció központi szerepet kap. Valamint kis változtatásokkal egységes, de mégsem unalmas falukép tud létrejönni.
És felvetéseket várunk arra vonatkozóan, hogy a mai fiatal családoknak milyen közösségi terekre van szüksége ahhoz, hogy vonzóvá váljon számukra a vidéki élet. Az együttélés hogyan képzelhető el egy jövőbeli faluban? 

TERVEZÉSI FELADAT
A kijelölt falurészleten a variálhatóság bemutatása 5 házra vetítve. Utcakép bemutatása növényzettel, utcabútorokkal, utcaburkolattal. A házakban 4-6 fős családok laknak majd 100-150 nm-es alapterületen. Közösségi funkciók meghatározása.
 
• Utcakép megjelenése
• Építészeti karakter meghatározása
• Tájépítészeti megfogalmazás

TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK MENETE
Tervpályázati anyag kiadása: 2016. október 28-től
Kérdések beküldésének határideje: 2016. november 10.
Kérdésekre adott válaszok határideje: 2016. november 17.
Beadási határidő: 2017. január 16.
Eredményhirdetés: 2017. január 30.
Díjkiosztás: 2017. február 10.
 
JELENTKEZÉS FELTÉTELEI
Ötletpályázat Magyarország valamennyi felsőfokú építész-, tájépítész- és
településmérnök képző oktatási intézményének nappali és levelező tagozatos és doktorandusz hallgatói részére.
 
ZSŰRI, BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG
Varga Ákos, SPM Hungary Ingatlanfejlesztő Kft.
Uzsoki András, SPM Hungary Ingatlanfejlesztő Kft.
Blaskovich Ákos, a NOAH ház feltalálója
Rohoska Csaba, DLA építész
Laczó Zoltán, építész
Sipos Kata, tájépítész

A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA
SPM Hungary Ingatlanfejlesztő Kft.

A PÁLYÁZATBÓL VALÓ KIZÁRÁS ESETEI
A Kiíró a pályázatból kizárja a határidő után beérkezett pályaművet, és kizárhatja a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi és formai követelményeket nem teljesítő pályaművet. Hiánypótlásra nincs mód.
 
BEADANDÓ MUNKARÉSZEK
Az ötletpályázatra beadható minden olyan faluépítészeti, építészeti, tájépítész elképzelés, mely a fenti pontban meghatározott felvetésekre, programpontokra érdemben válaszol, azokra reagál. Beadandó az enkisfalum@gmail.com elektronikus postacímre megküldve 5 db összefűzött A3-as méretű, fekvő formátumú, 300 dpi-s felbontású tervlapok (a tömörítés módja olyan legyen, hogy a képek méretei egyenként ne haladják meg a 15 MB-ot).
Az eredményhirdetésre egy kiállítással egybekötött, ünnepélyes esemény keretében kerül sor 2017. február 10-én, a későbbiekben meghirdetett helyen és időpontban.
 
A tervlapok tartalma
• helyszínrajz m=1:500-as léptékben;
• háztípus(ok) bemutatása m=1:200-as léptékben: alaprajz, homlokzatok;
• látványrajzok a házról, utcáról a megértéshez szükséges mennyiségben;
• műleírás (max. 1000 karakter).
 
A tervlapokon felül további rajzok, makettek készíthetők, melyekkel az egyes pályázók maguk határozzák meg, hogy milyen módon és milyen eszközökkel tudják a legátfogóbban és a legérthetőbben bemutatni víziójukat, a meghatározott formátumok betartásával.
 
A TERVPÁLYÁZAT TITKOSSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSA
A tervpályázat titkosságát weboldal üzemeltetője vállalja. A pályázók a regisztráció során egyéni kódot adnak meg. A pályázat benyújtásakor a kódot valamennyi tervlapon szerepeltetni kell, azonban semmi más ismertetőjelet nem szabad feltűntetni a pályamunkákon. A pályaművek pontos beazonosítására az eredményhirdetést követően kerül sor, amikor a weboldal üzemeltetője a Kiírónak átadja a kódokhoz tartozó neveket és elérhetőségeket.


 
A TERVPÁLYÁZAT DÍJAZÁSA
A beérkezett tervek díjazására összesen 300.000 Ft áll rendelkezésre. A bíráló bizottság a megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a rendelkezésre álló teljes összeget kioszthatja a legjobb és megvalósításra szánt művek között.

A pályázóknak a pályázat honlapján való regisztráció során nyilatkozniuk kell arról, hogy nem nyert pályamunka esetében hozzájárulnak-e a tervek nyilvánosság előtti bemutatásához. A Kiíró szándéka, hogy a zsűri által legjobbnak ítélt terv(ek) tervezői a megvalósuló projekt készítésében részt vegyenek.
 
A Kiíró a pályázatot eredménytelennek minősíti, amennyiben a bíráló bizottság egyetlen pályaművet sem talál díjazásra alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra fordított összeget, ha a pályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti.

További információk: http://enkisfalum.wixsite.com/palyazat/kiiras

 
Ha tetszett a cikk, és szeretnél előfizetni magazinunkra, itt teheted meg.

Kapcsolódó cikkek

Tervpályázat Gyula város, Körös-parti

Tervpályázat Gyula város, Körös-parti "terasz" környezetrendezési tervezésére

Gyula Város Önkormányzata ötletpályázatot hirdet GYULA VÁROS, KÖRÖS-PARTI „TERASZ” KÖRNYEZETRENDEZÉSI TERVEZÉSÉRE témában.

Tervpályázat - Az Egri Járási Hivatal épületének tervezésére

Tervpályázat - Az Egri Járási Hivatal épületének tervezésére

Az egri járási hivatal épületének tervpályázata.

Innovatív építészet - Holisztikus Design Díj

Innovatív építészet - Holisztikus Design Díj

Innovatív termékeket tervezel, kommunikációval foglalkozol vagy éppen egy fenntartható épület tervein dolgozol? Egy pályázat azoknak, akik új ötleteket generálnak az építészet, kommunikáció, interior, termék és koncepció kategóriákban.

Hirdetés