Art deco a pusztán | Sajó István (1896–1961)

Sajó Ist­ván art deco épí­tész Deb­re­cen­ben szü­le­tett. Bár Ame­ri­ká­ban nagy kar­ri­ert fu­tott be, hon­vá­gyá­val küzd­ve mégis ha­za­jött az Al­föld­re.

A karszti ember - Jože Plečnik-kiállítás nyílik

A Műcsarnok kiállítása a legjelentősebb 20. századi szlovén építész, Jože Plečnik munkásságát mutatja be. 

Hirdetés