Logikus rend, a program tisztelete és sokszínű használati minőség.

Megvételt nyert az Egyheted Studio és a Zip Architects közös pályaműve a Mathias Corvinus Collegium új főépületére kiírt tervpályázaton. Az épületet logikus rend és a program tisztelete, a hozzá tartozó udvarokat sokszínű használati minőség jellemzi, a karakter pedig a hely adottságaiból fakad. Koncepcióterv a stúdiók leírása alapján.

A tervezési programban meghatározott funkciócsoportokat azok térbeli kiterjedése, dimenziója, a használatukból eredő technológiai kötöttségek, és az „egészen” belül elfoglalt pozíciója szerint, a domborzat nyújtotta lehetőségeknek megfelelően, a lehető legkisebb beavatkozással kívántuk elhelyezni.

Mértéktartó építészetet kívántunk teremteni, mely nem rombolja a Gellért-hegy látképét, ugyanakkor könnyen beazonosítható, emblematikus példája az innovatív, de tradíciókon alapuló Tudásközpontnak.

RASZTERVONALAK, IRÁNYOK, TELEPÍTÉS 

A kígyózó épülettest – a határoló utcák tengelyvonalával párhuzamos – három hosszanti, szabályos geometriájú elemből lépül fel. Az épületszárnyakba költöző funkciók – azok introvertált vagy éppen a nagyközönség számára megnyíló, környezetével kommunikálni vágyó természete alapján – jól elkülönülnek. Az épülettestek átfedésében, metszetében alakul ki a kollégium, valamint a publikus funkciókat tömörítő intézmény főbejárata.

Telepítés

AGORA / KÖZPONTI TÉR 

A tervezési programban megfogalmazott számos, a szellemet és testet építő rendeltetés a főbejáraton át elérhető központi térről, agoráról nyílik. Ezen, a korábban megnevezett irányokból, rasztervonalakból eredeztetett belső téri struktúra alkalmas a konferenciateremben tartandó rendezvények forgalmát, a könyvtárba és tornaterembe igyekvő – épülni vágyó – embereket, egyúttal a kollégiumi folyosón át érkező hallgatóságot befogadni, útba igazítani. A rendezvényterem és könyvtár szerkezeti rendszerétől független, az agorát „védelmező” lemez az oktatás és könyvtár számára a csendes elvonulást biztosító tetőkertként funkcionál.

ORA ET LABORA, ET LEGE! Imádkozzál, dolgozzál, olvass! 
Szellemi és lelki élet központja / Nursiai Szt. Benedek Regulája 20; 48 / 

Az épület gerincéül szolgáló funkciókat, mint a kollégium, oktatás, iroda tereket tömörítő főépületet két, annak észak-déli, ellentétes oldalán megjelenő, szabadon formált épülettömeg egészíti ki. 

A nagyközönség számára is nyitott étterem és könyvtár–kávézó a főbejárat tőszomszédságában kapott helyet. Az emeleti szinteken a fa lamellával burkolt, belső átriumos térben a szabadpolcokon elérhető kötetszám alacsony, helyette az olvasótér élmény dominál. 180 fokos szélességben látható innen „szinte” a teljes Budai hegyvidék a Várhegyig.

A kollégium udvarán – kizárólag az itt élők lelki egészségét, hitét táplálandó – tömegalakításában és anyaghasználatában a könyvtár épületével rokon, keletelt kápolna épül. A domboldalba ékelődő, ovális alaprajzú liturgikus tér kisebb csoportok egyidejű befogadására alkalmas. A ház a fénnyel is bensőséges viszonyban van, a csendes elvonulás, Istennel találkozás helyszíne. 

A konzervatív értékrenden alapuló intézmény hisz a „reneszánsz ember” ideában. A tudomány, filozófia, irodalom, költészet, szobrászat, festészet, építészet, zene és tánc mind elsajátítható ezen intézmény falai közt. 

TÉRI MINŐSÉGEK, ZÖLDFELÜLETEK 

A telepítés erőssége, hogy a domboldalba ékelődő intézmény és a környező területek, közterületek kapcsolata rendkívül változatos. Három, jól elkülöníthető, alapvetően eltérő szerepet betöltő teresedés alakul ki:

A. A főbejárat, kollégiumi megérkezés és könyvtár–étterem által kijelölt főtérre pezsgő életet vizionálunk. Az itt élők – tanulók, az esti oktatásra érkező „külsős” hallgatók, a könyvtárat látogatók és a sport- vagy kulturális rendezvényre meghívottak – egyidejűleg használják azt. Igazi agora, a „város” társadalmi és „kereskedelmi” központja. Víz és zöldfelületekkel szabdalt, burkolt dísztér. 

B. A keleti épületszárny / oktatás, iroda / és a Szent Sebestyén köz által határolt, a tornacsarnok felett kialakuló ligetes zöldterület mind az épületben dolgozók, mind a környéken élők számára korlátlan használható. Kétszintű növényzettel / gyep, cserje / intenzív zöldtető létesül. A 2. emeleten, az 1. emeleti oktató helyiségek megfelelő benapozását biztosító, angolakna-szerű eltartás felett átívelő hídon az irodablokk közvetlen elérhető. 

C. A Szent Sebestyén köz és a kollégiumi szobákat rejtő épületszárnyak „ölelésében” a közterülettől kerítéssel elválasztott privát udvar létesül. A földszinti, belső kétszintes, átriumos közös konyhán át a kollégiumot használó diákok és a 4. emeleti oktatói apartmanok bérlői szabadon használhatják. A földszinti, kollégiumi szobák és a burkolt közösségi tér között öt méter széles, nem járható zöldfelület telepítése indokolt. 

Térkapcsolatok

TÉRSZERVEZÉS, FUNKCIONÁLIS KAPCSOLATOK 

Agora 

Épületen belül elfoglalt központi pozíciójának hála egyfajta origóként szolgál. Itt futnak össze az útvonalak, találkozási pont. A főtérről nyíló, hangsúlyos főbejáraton át háromszög alakú térbe lépünk. Innen nyílik a nagyméretű konferencia – rendezvényterem, a könyvtárépület földszintjére pozícionált étterem. Lépcsőn át jutunk a tornaterem (konditerem) wellness blokkba, valamint az emeleti oktató és irodaterekbe, könyvtárba. A megérkezés terét / főtér / északról lezáró térfal – a kollégiumot és az intézmény egyéb területeit összekötő belső, zárt folyosó az épületen belüli közvetlen kollégium–agora kapcsolatáról gondoskodik. Az agorában – korábban említett – szerkezetileg a könyvtár és az oktatási, irodai szárny épülettömegétől független, pilléreken nyugvó födémlemeze mentén, ezen „eltartásoknak köszönhetően” súrlófény jelenségnek lehetünk szemtanúi.

A bejárati agora

Kollégium

A kollégiumi szállás funkció akkor gazdaságos és könnyen üzemeltethető, ha a lakószobák egyetlen folyosóra felfűzve, szerkezeti raszterbe rendezve sorakoznak. A részletes tervezési programban megfogalmazott igény – miszerint a Kiíró nem támogatja a szintenkénti közös helyiségek kialakítását, elkerülve a kisebb csoportosulások létrejöttét – a középfolyosós struktúra irányába mutat. A monoton középfolyosós rendszert élhetővé, szerethetővé kívántuk tenni. Azáltal, hogy a kollégiumi szárny lakószobákat elválasztó falai nem a körítő falakra merőlegesen szerkesztettek, a belső közlekedőt nem két, egymással párhuzamos fal határolja – a szobák bejárati ajtaja a középfolyosó helyett, annak bővületeként értelmezhető kis térre nyílik. Ez a gesztus természetesen kihat a homlokzatképzésre. A fűrészfogas struktúra nemcsak a kollégiumi szárnyon, az egész épületen tetten érhető.

  

Kollégiumi előtérFolyosó

Az átutazó vendégprofesszorok a 4. emeleti apartmanokban szállnak meg – a közösen használható tetőterasz kapcsolat a nyugati tömbön létesül.

Irodatér 

Az irodatér, irodai szintek az agorából – vertikális közlekedőn át — közvetlen elérhetőek. Jónak láttuk, hogy önálló, direkt közterület kapcsolattal is rendelkezzen, így a Szent Sebestyén köz felőli homlokzaton, a 2. emeleten hidat építünk, mely a park peremén parkoló dolgozók bejutását, ebédidejüket a szabadban eltölteni vágyó alkalmazottak egyszerű és gyors – az agorát tehermentesítő – ki-bejutását segíti. 

A 2.-3.-4. emeleten egyterű open office irodák, míg az 5., felsővezetői szinten kisebb, cellás struktúrájú vezetői irodák is megjelennek a panoráma maximális kihasználásával. Az ezen a szinten létrehozott reprezentatív, magas biztonsági szintű tárgyalót terasz kapcsolattal láttuk el. A teljes felsővezetői szint számára biztosított a középső épületszárny tetőkertjére történő kijutás. 

Könyvtár 

A korábban hivatkozott Ora et labora, el lege! „jelige” hangsúlyos eleme, egyúttal az épületformálás meghatározó pillére. 

A könyvtár szabadon formált, simára csiszolt kavics geometriája, belső pillérvázas szerkezeti rendszere, a 3. emeleten áttört, belső átriumos téri struktúrája könnyed, lebegő hatást kelt. Ezen megjelenést tovább erősíti a födémek előtt futó, függesztett függönyfal légiessége – a külső hártyaként, burokként felkerülő 50 cm mély fa lamella, passzív árnyékolóként működő „díszítő elem” osztása. A rendezvényterem és könyvtár szerkezeti rendszerétől független, az agorát „védelmező” födémlemez az oktatás és könyvtár számára – a csendes elvonulást biztosító – tetőkertként funkcionál.

A könyvtár

Mátyás király, a nagy reneszánsz uralkodó kultúra és művészet, humanizmus iránti elkötelezettsége, nyitottsága az újra visszaköszön a könyvtár extrovertált kialakításában, belső téri világában. 

Sport 

A jellemzően labdasportokra használandó multifunkcionális tornacsarnok és a konditeremmel közös zuhanyzó-öltöző blokk, valamint rekreációs tér az agorából nyíló, félszinttel megemelt padlóvonalú épületszárnyban kapott helyet. A természeti környezetet, domborzati adottságokat szem előtt tartva igyekeztünk elrejteni azt – így a Szent Sebestyén köz felőli, keleti telekvégre, a földbe süllyesztve hoztuk létre. Természetes bevilágítása az oktató termek falától eltartott angol aknán át, nagyméretű ablakokon át biztosított.

HOMLOKZATKÉPZÉS 

A kollégiumi szárny szerkesztettsége, a vele járó homlokzati rendszer erős, markáns eleme az épület homlokzatának. A fűrészfogas struktúra nemcsak a kollégiumi szárnyon, az egész épületen végig vonul. Annak rendszeréből eredeztetett ferde pillérek – a mögöttes funkció kívánta osztással futnak végig az irodák és oktatótermek előtt.

Homlokzat a Gellérthegy felől

A megérkezés terét északról lezáró térfal – a kollégiumot és az intézmény egyéb területeit összekötő belső, zárt folyosó perforált téglafalán át beszűrődő fény spirituális, szakrális többlet tartalommal bír. A profán, kollégiumi funkció és az oktatás, mint a fejlődés, épülés helyszíne közötti átmenetet, felkészülést, felfokozott lelkiállapotot tovább erősíti.

Választott anyagunk a világos színű tégla. A magyar téglaépítészet a XIX.-XX. század fordulójától kezdődően egyes nagy építész személyiségek munkásságában, kiemelkedő művek során keresztül olyan hagyományt teremtett, amely mostanra egy immáron tendeciaszerűen jelen lévő építészeti gondolkodásmód alapját vetette meg. Gondoljunk csak Lajta Bélára, de a kortárs építészetben is nap mint nap tetten érhető.

A tégla lehetőséget teremt a finom részletképzésre, változatos, karakteres homlokzatot eredményezve. 

A kollégiumi udvar

A funkcióból / iroda / és a telepítéséből / kilátás / eredő követelmények, nagyméretű nyílásokat, üvegfalat eredményeznek. A kiegészítő épületek, mint könyvtár és kápolna fa lamellával burkolt, szerelt szerkezeti rendszerűek. E két természetesen anyag – a tégla és fa – valamint az üveg kombinációja segíti az alapelvként megfogalmazott illeszkedést, idomulást.

Mathias Corvinus Collegium, új főépület tervpályázat
Egyheted Stúdió Kft.: Buzás Bence Álmos, Jager Krisztián, Mészáros András
Zip Architects Kft.: Juhász-Szigeti Zsófia, László Gabriella, Ruppert András, Simon László

A nagyobb méretű képekért kattints a galériára!
Ha tetszett a cikk, és szeretnél előfizetni magazinunkra, itt teheted meg.

Kapcsolódó cikkek

A továbbépítés új rétege – az Egyheted Studio és a Zip Architects terve a Mathias Corvinus Collegium pályázatán

A továbbépítés új rétege – az Egyheted Studio és a Zip Architects terve a Mathias Corvinus Collegium pályázatán

Logikus rend, a program tisztelete és sokszínű használati minőség.

Hirdetés