Egységesség és erős szimbolika.

A Studio In-Ex és a koppenhágai székhelyű ARROW terve is megvételt nyert az MCC új főépületére kiírt épületfejlesztési tervpályázatán. A pályamű karakteres mégis a tájba illeszkedő, kör formájú épületét mutatjuk most be a Studio In-Ex leírásával.

Az épület madártávlatból

ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ 
Beépítés-szimbólum: 

A beépítés fő eleme egy központ jel melynek minden irányból ugyanaz az olvasata így karakteresen közvetíti a kollégium új üzenetét, a szellemi központi egység gondolatát. A természeti környezet felett lebegő tiszta forma határozott, de nem hivalkodó, értékálló, környezetbarát, egységes megjelenésével, korszerű homlokzati és térszervezési megoldásaival méltó keretet ad a benne zajló tevékenységekhez, a magas színvonalú komplex képzéshez és szellemi műhelymunkához. Nyitottságot közvetít a transzparens megjelenés és a földszinti közösségi terek vizuális összekapcsolása a körülötte kialakított nívós zöldfelületekkel, vízfelületekkel. Ez a sokrétű összefonódás egyben lehetőséget teremt a szünetekben a pihenésre, felkészülésre, az elmélyülésre és a rekreációra. A letisztult nagyvonalú forma, a korszerű és funkcionális épületburok, a környezetbarát megoldások integrálása jól tükrözi az innovatív, de tradíciókon alapuló Tudásközpont szellemiségét. 

Az épület telepítését és tömegképzését a környezet adottságainak, az előírásoknak és a kiírási program paramétereinek figyelembe vételével határoztuk meg: a terepadottságokhoz maximálisan igazodva, a meglévő fás terüleket megőrizve, a kívánt funkcionális igényeket, alapterületeket is szem előtt tartva. A tervezés folyamán a telken kívüli zöldterületek elhelyezkedését, kapcsolódási lehetőségeit, a panorámát, a közlekedési irányokat valamint a közúti csatlakozási lehetőségeket is számításba vettük. 

A természetbe való illesztés, a tájolás, átszellőztetés, árnyékolás, zöld környezet telepítése, napsugárzás, esővíz kezelése a természetes környezetbe való illesztést szolgálja. Környezeti egyensúly iránt elkötelezett, innovatív oktatási intézmény képét sugározza. 

Térstruktúra-Közösség-építés-Anyaghasználat: 
Az épület tömege magasabb, mint a szomszédos épületek, ezért az illeszkedés megkönnyítésére a homlokzatot meghajlítottuk, a nagyob tömeget kerek formával optimalizáltuk. Ezzel ellenpontozzuk a mellette lévő lakóházak kisebb tömegét és egyben illeszkedni tudtunk a középület funkció elvárásaihoz. Az így kialakult központi belső kert és fedett udvar átlátható környezetet nyújt a diákok, az épület dolgozói és a könyvtár vagy a konferenciaközpont időszakos látogatói számára egyaránt. Az épület előtti fás, természeti zöldfelület főleg intimebb funkciókat kapott, kivéve a főbejárat előtti reprezentatív kialakítású burkolt felületet, amit vízfelületekkel hangsúlyoztunk. A hátsó kertet ezzel összhangban szintén igényesen alakítottuk ki, itt található a második bejárat. A teremgarázs lejáratát a telek legalsó pontjára, a közlekedőmagokat a központi területekre helyeztük. A belső szervízútról jól ellátható a telek belső része és a másodlagos megközelítést is lehetővé teszi. Innen biztosítható az étterem és a kiszolgáló területek feltöltése. 

A tervezett középület környékén többnyire lakóházak helyezkednek el, így léptékét és tömegformálását ehhez igazítottuk, anyaghasználatát fahatású felületekkel humanizáltuk. A zöld teraszokkal megmozgatott tömeg elősegíti a környezetkapcsolatot, az árnyékolóval, fény- árnyék hatásokkal kiküszöbölhető a nagy nyári felmelegedés. 

A tervezés során figyelembe vettük a tájolási adottságokat, a szerkezetek megválasztásakor reális költségű, megvalósítható műszaki megoldásokat alkalmaztunk. A homlokzatok és járófelületek anyagai időtállóak, A belső burkolatok nagy kopásállóságúak. 

Az új MCC Campus az összes használóját egyetlen közös fedél alatt egyesíti. Együtt messzebbre érünk. Iránytól függetlenül a kerek forma érzékelése ugyanazt az élményt nyújtja, olvasata állandó; fás, lejtős táj felett lebegő nyugodt, elegáns gyűrű.

TÁJÉPÍTÉSZET KONCEPCIÓ 
A kert tervezésekor fontos szempont volt a reprezentatív megjelenés, ugyanakkor az is, hogy a diákok, dolgozók sajátjuknak érezhessék a kertet. Ezért kialakítottunk publikus, fél publikus és privátabb használatú tereket, melyekre alább a kertészek is utalnak. A publikus terület az épület bejárati része, ahol minden ide érkező áthalad, ettől északra az erdős terület fél-publikus használatú, az épület mögötti kertrész pedig a privátabb terület. Direkt lehatárolása a területek között nincsen, a növényzet és a funkciók jelzik ezt indirekt módon. A terület körül kerítés húzódik, így a belépés csak meghatározott pontokon történik. 

A tervezett kert három fő funkcionális részre tagolódik. Első rész a bejárati terület, mely feladata az érkezők bevezetése az épületbe és a kertbe reprezentatív elemekkel. A bejárati lépcsősoron haladva balról a támfal határolja, majd két oldalról pedig a vízarchitektúra fogadja vendégeket, dolgozókat, diákokat. Az épület előtt a burkolt felület kiszélesedik előkészítve az épületben a tér folytatásaként az agórát, ugyanakkor találkozási helyként is funkcionál kiegészülve kültéri bútorokkal. 

A bejárati területtől északra és délre található a vízarchitektúra, melyek déli oldali indulási pontja a terepszinten magasabban van, onnan kíséri végig az épületet és a terepszintet a könyvtár előtt. Az északi oldalon a konferenciaterem és a fitnesz előtt húzódik majd érkezik meg a bejárati térhez. A belső terekből – könyvtárból, a konferenciateremből és a fitneszteremből - kitekintve így, egy inspiráló környezettel kerülhetünk kapcsolatba, mely látványa frissítően hat a tanulás vagy egyéb testi-szellemi munka közben. 

A kert másik fontos része az épülettől észak-nyugatra található erdős parkrész, ahol az eredeti terepet megtartva kialakulhatott egy erdősebb, védettebb, intimebb kertész a meglévő fák és növényzet megtartásával. Ebben a kertrészben kapott helyet a kápolna, melyet egy ösvény kapcsol össze a főbb területekkel. 

A harmadik kertrész az épület mögött helyezkedik el, privátabb terület, amit csak a diákok és a dolgozók használnak. Itt került kialakításra a napozórét, amely egy nagyobb vízszintes gyepes felület teret adva a kikapcsolódásnak, rekreációnak, emellett a terep adta lehetőségeket kihasználva az amfiteátrum, mely teret ad kültéri tanóráknak, csoportos munkának vagy alkalmas a szabadidő eltöltésére is. 

A kert természetes megjelenése jól egészíti ki az épület tömegét, befogadja azt a természetességével, a meglévő terepadottsághoz alkalmazkodik, kihangsúlyoz egy-egy adottságot támfalakkal, rézsűkkel, vagy éppen vízszintes felületekkel ellensúlyoz. 

A növényalkalmazás során fontos szempont az őshonos, adaptálódott növények alkalmazása, illetve a tervezésben fontos pont volt az északnyugati részen az erdős-ligetes fás állomány megőrzése. Többszintes növényállományt terveztünk, az erdős területen főleg fákból, alacsony cserjékből és talajtakaróból az átláthatóság biztosítása érdekében, egyéb területeke díszfüveket, évelőket, talajtakarókat és alacsony és középmagas cserjéket alkalmaztunk a fák mellett. 

A kerti funkciókat kiegészítettük padokkal, székekkel a terek jobb használhatósága érdekében, illetve az erdős kertrészben elhelyeztünk egy sakkasztalt is. A bejáratokhoz fedett kerékpártárolókat helyeztünk el. 
A megvilágítást az utak és ösvények mentén alacsony és középmagas fénypontú világítótestekkel terveztük, hogy a késő esti órákban is megfelelően használható legyen a kert. 

A földszinti zöldfelületek mellett tetőkertek is kialakításra kerültek: az épület szívében egy intenzív zöldtető, amely az épület belsejébe hozza a természetet, illetve fentebbi szinteken a hídon és a teraszon zöld szigetekként további kétszintes intenzív zöldtető. A tetőszinten megosztva található extenzív zöldtető (a napelemek alatt), és intenzív zöldtető, mind megközelíthetően a teraszról. 

A csatlakozó közterületeken felülvizsgálásra kerültek a járdák, parkolók, ezeket az úttervezési dokumentáció tartalmazza. A kollégium telkétől délre elhelyezkedő zöldterületet parkosítottuk a tervekben, a meglévő faállomány kiegészítésével, átvezető utakkal és lépcsőkkel. Ez a parkos terület egyfajta előkészítése az épület körüli parknak, kiegészíti és kiterjeszti azt a közterületre is, miközben olyan érzésünk van az épület felé haladva, mintha felfelé másznánk az erdőben. 
 

Vezető építész tervezők:
ARROW: Ulrik Raysse, Bertrand Labalette
STUDIO IN-EX: Ivány Inke, Jassó Sándor, Krámer Péter
Építész tervezők:
ARROW: Eduardo Vieira, Mohamed Samir Hassan
STUDIO IN-EX: Dobszai Dániel, Nagy Ádám, Sales Oliver, Zalántai Ágnes
STUDIO IN-EX - Szakági tervezők:
Tartószerkezet: Szabó Gábor
Tájépítészet: Stoeva Liliya,  Szakács Barnabás, Szécsényi Natália
Épületgépészet: Szilágyi Antal
Épületvillamosság: Bakos István
Tűzvédelem: Csonka László
Út és közműterv: Diviki Gábor, Kurucz Adrienn
Ha tetszett a cikk, és szeretnél előfizetni magazinunkra, itt teheted meg.

Kapcsolódó cikkek

Hangulatos videó készült a Skanska új budapesti projektjéről

Hangulatos videó készült a Skanska új budapesti projektjéről

A víz által megteremtett szimbolikus kapcsolatot ábrázolja a film.

Ilyen lesz a H2Offices irodakomplexum

Ilyen lesz a H2Offices irodakomplexum

Bepillantás a Skanska új projektjébe.

Dolgozz a Roomba Design Studioval!

Dolgozz a Roomba Design Studioval!

Főként kiviteli tervdokumentáció készítésére és CAD feldolgozásra keres új munkatársat a Roomba Design Studio.

Hirdetés