Ötletpályázat a váci Madách Imre Művelődési Központ bővítésére.

Vác város önkormányzata 2022. júliusában építészeti és tájépítészeti ötletpályázatot írt ki a Madách Imre Művelődési Központ felújítására és könyvtár funkcióval való bővítésére. A feladat érdekessége a hetvenes évek közepén épült tipikus művelődési ház és az azt körülvevő, még a 19. században parkosított terület 21. századi igényekhez igazítása. A pályázaton 2022. december 1-jén hirdettek eredményt, a következő hetekben szemezgetünk a pályaművek közül, de első körben magát az izgalmas kihívást és az arra érkezett, díjazott válaszokat foglaljuk össze.


A művelődési ház a szocialista korszak jellegzetes épülettípusa volt, a köznevelés és a kultúra terjesztésének bázisa, amely a vidéki városok és a budapesti kerületek életében komoly közösségformáló erővel is bírt. A Marczi, az FMH, vagy épp az Almásy tér legendás programoknak adtak helyet, és máig többnyire eredeti funkciójukkal működnek, de sorra merül fel az épületek korszerűsítésének igénye.

A váci művház tervezője, Tóth Dezső a 70-es években három hasonló művelődési házat tervezett: Kőbányán, Gödöllőn és Vácott. Mindhárom épület áll, átadása óta sikeresen működik, használói belakták. Vác karakteres városszöveti eleme a kupolás modern épület. Ahogy az első díjas pályamunka műleírása megállapítja: „A (váci) kultúrház fontos kortörténeti lenyomat, (…) Az épületben működő művelődési központ, valamint az ide költöző könyvtár sok ember érdeklődésére számot tartó, színes és változatos kulturális programokat nyújtó, valóban élő intézmények.” A tervezési helyszín, a Rózsakert a XIX. század második fele óta parkosított terület. Kezdetben magánhasználatú díszkert volt, majd a XX. század eleje óta közpark, idős fákkal, sajátos, nyugodt atmoszférával. A park külön érdekessége, hogy a terület egy ideig az ide költöztetendő könyvtár alapítójának, Tragor Ignácnak a tulajdonában állt.

A Madách Imre Művelődési Központ épülete 1975-ben Tragor Ignác villájának helyén épült. a tervezési feladat a kiíró által meghatározott programnak megfelelő épületfejlesztés, a terület identitásának meghatározása, a terület revitalizációja, a kulturális célú fejlesztés elősegítése volt, valamint az ehhez szükséges közlekedési, környezetalakítási kapcsolatok feltárása, az épület bővítése a meglévő épület megközelítésének és belső rendszerének átalakításával. A zsűri ötleteket várt a városszövetbe illesztés, a karakteres arculat, az igényes környezetalakítás és a gazdaságos, fenntartható működés vonatkozásában, a beérkezett 26 pályaművet e szempontok mentén értékelte.
 

A pályázati összefoglaló kiemeli a pályaművek magas színvonalát, amellett, hogy a tervek mindegyike egyszerű, áttekinthető és érthető volt. A bírálat során nagy súllyal esett a latba, hogy a javaslat szerint a könyvtár integrálása a művelődési házba milyen módon valósult meg, a két intézmény hogyan működtethető együtt, vagy akár külön-külön is. A pályaművek alapvetően hasonló sémákat alkalmaztak, melyek különféle megoldási irányokat tártak a zsűri elé.

A 26 pályaműből 10 ugyanazt a sémát mutatta eltérő megjelenéssel: az épületet határoló Csányi körútra merőleges összekötő szárnyra került a ráépítés, amely a bővítést befogadta. Ugyanakkor több pályaműben a színháztér új épületrészbe került, és a könyvtári funkció a jelenlegi színháztérben került elhelyezésre. Alapvetően a felszín feletti építés volt jellemző, igaz ez sokszor túl nagy tömegeket eredményezett. Néhány pályamű ugyan javasolt felszín alatti beépítést is, ahová vagy mélygarázs, vagy a könyvtár került elhelyezésre, de magas költsége miatt ezt az irányt a zsűri nem támogatta. A park a tervek többségében megmaradt, több tervben a zöldtető kialakításával pótolták a megszűnő zöldfelületet.


A zsűri első és második díjat adott ki, valamint egy tervet kiemelt megvétellel, kettőt megvétellel honorált. Harmadik díjat nem adtak ki, mivel indoklásuk szerint a díjazott tervek és a megvételben részesült tervek megoldásai között jelentősebb szintlépcső volt tapasztalható. A díjazás az alábbiak szerint alakult (a pályaművek méltatása a pályázati zárójelentésből idézve)


1. díj: bruttó 4.000.000 HUF – A 18. számú pályamű szerzője: Gereben Marián Építészek Kft.
Tervezők: Gereben Péter, Marián Balázs
Építészeti munkatársak: Ivicsiscs Júlia, Módi Miklós, Percz Gábor, Tábi Sára (Gereben Marián Építészek Kft.)
Tájépítészet: Tihanyi Dominika, Szohr Gábor (Újirány Tájépítészet Kft.)
Épületgépészet: Mészáros Olivér (MEVAPLAN TEAM Mérnökiroda Kft.)
 

Gereben Marián Építészek Kft. - Újirány Tájépítészet Kft

A terv kidolgozottsága, térszervezési koncepciója, ütemezhetősége és a pályázati anyagként a bemutatásának színvonala is kiemelkedő a teljes mezőny tekintetében. A meglévő épületre felújítási javaslatot tesz, megtartja annak karakteres építészeti elemeit. Az új építés tömegében nem konkurál a meglévővel, miközben határozott építészeti állítása révén arányos kompozíciót hoz létre. (…) Kiemelendőek a tájépítészeti koncepció javaslatai, amelyek mind a park nagyvonalú kezelése, mind pedig a javasolt, a pályázati léptéken túlmutató részletek tekintetében magas színvonalat képviselnek.

Gereben Marián Építészek Kft. - Újirány Tájépítészet KftGereben Marián Építészek Kft. - Újirány Tájépítészet Kft


2. díj: bruttó 3.000.000 HUF – A 11. számú pályamű szerzője: Páll András István
Tervező: Páll András István

 

Páll András István

A pályamű koncepciója az, hogy a zöldfelületből minél kevesebbet elvéve, a meglévő épületet kis változtatással használja fel. A művelődési ház meglévő előnyös megoldásait, térszervezésének alapjait megtartja, azt jó irányban fejleszti tovább. A bővítés így függőleges irányban történik. A park kialakítása kapcsán nagyban – talán túl mereven is – épít a meglévő funkciókra, kialakításra. A terv jól átgondolt, az ötletpályázat kívánalmainak megfelelő javaslatokat ad, amelyek továbbfejlesztve, átgondolva részben alapjai lehetnek a végleges tervnek.

Páll András IstvánPáll András István


Kiemelt megvétel: bruttó 1.500.000 HUF - A 17. számú pályamű szerzője: Szunter Tibor
Tervező: Szunter Tibor
Társtervezők: Chen Ming Rong, Soós Zsófia Fruzsina, Szolga Kata, Gellár Jakab

 

Szunter Tibor

A 26 pályamű közül talán az egyetlen, amelyik más utat választott a funkció megoldására. Földszintes épülettömeget tervezett, a hiányzó funkciókat pinceszintre helyezte el, amelyet egy lépcsősen süllyesztett udvarral kapcsolt hozzá a parkhoz. A terv alkalmas egy szerényebb költségvetéssel rendelkező fejlesztési igény kielégítésére is, remélve, hogy a pincei süllyesztést, és térkapcsolatot a talajvíz viszonyok nem drágítják meg, ezt egy geotechnikai szakvélemény tisztázni tudja.

Szunter TiborSzunter Tibor


Rangsorolás nélküli megvétel: bruttó 1.000.000 HUF – A 9. számú pályamű szerzője: BAHCS MŰVEK Kft.
Tervező: Helmle Csaba és Báger András 
Társtervezők: Szabó Áron, Székely László, Virág Anett

 

Hemle Csaba

A terv talán legnagyobb erénye az, hogy úgy hoz létre egy elegáns, a meglévő tömeget kiegészítő ráépítést, hogy nem konkurál annak formájával, hanem inkább elegánsan kiegészíti azt. Az így létrejövő koncepció kompaktan fejezi be a meglévő épületet, miközben racionális térszervezési megoldásokkal kísérletezik. Az épület javasolt homlokzati karaktere megtartja az épület meglévő anyaghasználatát és az új szárnnyal finoman illeszkedik hozzá. A régi értékeinek megtartásával mégis új és mai egységet hoz létre.

Hemle CsabaHemle Csaba


Rangsorolás nélküli megvétel: bruttó 1.000.000 HUF – A 22. számú pályamű szerzője: Juhász Kristóf Attila
Tervező: Juhász Kristóf Attila
Társtervezők: Pék Elemér, Hőgye Norbert

 

Juhász Kristóf Attila

Nem típusmegoldással oldja meg a tervezési feladatot. A meglévő épületet ez a pályamű tartotta meg leginkább, az eredeti tervezői elképzelés szerint. Javaslata szerint a meglévő épületet méltó, az eredeti tervezői szándékot tiszteletben tartó felújítása és korszerűsítése időszerű, melyhez az új könyvtár funkciót mellé-mögé helyezi úgy, hogy amerre a művelődési ház zár, arra a könyvtár kinyílik. Így a két épületrész az új és a régi egymásnak hátat fordítva kapcsolódik össze. A terv megvalósítása jól ütemezhető, mely a gazdaságossági szempontból nagyon fontos. A tervben lévő elképzelések, ötletek további egyeztetések mellett jó alapjai lehetnek egy megvalósítható koncepciónak.

Juhász Kristóf AttilaJuhász Kristóf Attila


A Kiíró úgy döntött, hogy a fennmaradó összeg egy részét, 500.000,- HUF-ot a lakosság bevonása mellett Közönség-díjként kiosztja. A Közönség díj meghirdetése az eredményhirdetéssel egyidejűleg fog megtörténni.

A zsűri javasolja, hogy az ötletpályázat során beérkezett javaslatok mérlegelésével, átgondolásával alakítandó ki az új, végleges, megvalósításra szánt tervezési program, ahol a díjazott és megvételben részesült tervek kedvező megoldásait érdemes alapul venni. Az új tervezési program alapján kell kezdeményezni a HÉSZ módosítását, illetve amennyiben szükséges további rendeletmódosítást.

 

2022. december
 
Ha tetszett a cikk, és szeretnél előfizetni magazinunkra, itt teheted meg.

Kapcsolódó cikkek

Egy szocialista művelődési ház új élete

Egy szocialista művelődési ház új élete

Ötletpályázat a váci Madách Imre Művelődési Központ bővítésére.

Megkezdődnek a váci Duna-híd előkészítő munkái

Megkezdődnek a váci Duna-híd előkészítő munkái

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. közbeszerzési pályázatot írt ki az új Duna-híd környezeti vizsgálatára.

A továbbépítés új rétege – az Egyheted Studio és a Zip Architects terve a Mathias Corvinus Collegium pályázatán

A továbbépítés új rétege – az Egyheted Studio és a Zip Architects terve a Mathias Corvinus Collegium pályázatán

Logikus rend, a program tisztelete és sokszínű használati minőség.

Hirdetés