Hirdetés

Budapest főváros egyedülálló természeti, táji helyzetével harmóniában lévő épített örökségének fenntartása és értékalapú fejlesztése érdekében Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Építész Kamara 2023 júliusában nyilvános pályázatot hirdetett a Budapest Építészeti Nívódíja 2023 elnyerésére. A minden évben meghirdetésre kerülő pályázat feladata és célja, hogy a Budapest Építészeti Nívódíja átadásával elismerje és a nyilvánossággal megismertesse a városképet formáló, legkiemelkedőbb építészeti alkotásokat.


A 2023. évi pályázatra beérkezett 23 pályamű közül a Bíráló Bizottság hat helyszínt tekintett meg. Végül egy Nívódíj, és öt Dicséret átadása mellett döntött:
 
Budapest Építészeti Nívódíját idén a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Szentkirályi utca 12. alatt található épülete kapta. Dicséretben részesült a H151 társasház, a Bástya utcai Közpark, a Drechsler-palota, a Sasadi villa, és az M3-as metró középső és déli állomásainak felújítása.
 NÍVÓDÍJ – Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar - Bp., VIII., Szentkirályi utca 12.
Tervező: 
Bődi Imre, Frikker Zsolt / Studio Fragment

„Régi és új egysége” című cikkünk online ITT olvasható
 nyomtatásbanOCTOGON magazin 178-as (2022/6-os) lapszámában jelent meg

Fotó: Danyi Balázs

„A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar új épületének országos, nyílt, titkos építészeti tervpályázat első díjas terveként való megvalósulásának folyamata példaértékű. A tervezők olyan tiszta, erős építészeti koncepciót hoztak létre, amely szinte változtatás nélkül felépülhetett. Mindezt kiegészíti a Semmelweis Egyetem példamutató megbízói magatartása, a terv megvalósulásának elősegítése, illetve a tervpályázatot támogató hozzáállása. A Szentkirályi utca 12. szűk foghíjtelkén felépült új épületrész a racionális szerkesztésmód, a belső átrium köré szervezett világ, a közlekedőrendszer, a tömbbelsőben lévő udvarhoz való kapcsolódás módja által szinte észrevétlenül szövődik bele az épületegyüttes rétegződésébe, miközben a közösségi dimenzió egész épületrészt meghatározó jelenléte merőben új nézőpontokat ad. A huszadik század közepétől meghatározó igényeknek megfelelően a kötött funkciójú termek, előadók, laboratóriumok mellett nagy arányban vannak jelen a kommunikációra, a csapatmunkára alapuló informális oktatási tevékenységek színterei is. A rendkívül szorított helyzetben a tervezők a publikus és a privát, külső és belső, lenti és fenti terek közötti átmenetek széles skálájának kihasználásával olyan egybefüggő térstruktúrát alakítottak ki, ahol a köztes terek világos, élő közösségi terekké váltak. Az épület a megvalósítás folyamatával, a városi kontextus kezelésével, illetve kortárs oktatási terek létrehozása tekintetében is példát állít a tervezők és megbízók elé egyaránt, s tervezőinek és megbízóiknak is a becsületére válik.”
 DICSÉRET – H151 társasház - Bp., II., Hűvösvölgyi út 151/B
Tervező: 
Déri Dániel, Pásztor Ádám / Studio Kraft Építész Műterem

nyomtatásban: az OCTOGON magazin 187-es (2023/7-es) lapszámában jelent meg

Fotó: Danyi Balázs

„Lipótmező heterogén építészeti környezetében ma is a zöld dominál: ebbe a kontextusba illeszkedik az egyetlen fa kivágása nélkül, egy korábban elbontott villaépület helyén felépült ötlakásos társasház is. Az épület kétféle karaktert ötvöz: a régi villák személyességét és a kisléptékű minőségi társasházépítészet funkcionalitását. A kettősséget legszembetűnőbben az anyaghasználat és a forma mutatja: a kétszintes, szürkésbarna klinkerburkolatos, kompakt hasábra egy világosszürke, magastetős penthouse szint került. A földszínű, monolit tömeg mintha a talajból nőne ki, a könnyed, világosszürke fémlemezfedésű tetőelem pedig szinte egybeolvad az éggel: így a ház belesimul a tájba, meghagyva a főszerepet ősfás környezetének. A kettősséget tovább erősítik az ebbe a rendbe betagozódó finom részletek. A homlokzat burkolatosztásának átgondoltsága, az oromfalak faburkolata, vagy az íves korlátok a régi villaépítészet mívességét idézik, míg az egyszerű, monolitikus tömeg, a kiváló tájolás, az alaprajzi és gépészeti racionalitás a korszerűségről szól. Az épületbe lépve a lépcsőház terét a színek folytonossága és a nagy nyílások kötik össze a külsővel. A lakások belsőépítészete kortalan, visszafogott eszközökkel dolgozik: a fehér falak és természetes faanyagok letisztultságához a fürdőszobák finom burkolatrajzai adnak egyediséget. A természeti környezetébe illeszkedő, kívül-belül részletesen átgondolt, letisztult, mégis karakteres épület összességében friss, skandináv szellőként hat a hűvösvölgyi környezetben, egyaránt példát mutatva a tervezők, a kivitelezők és a megrendelők felé.”
 DICSÉRET – Bástya utcai közpark – Bp., V., Bástya utca 1-11.
Tervező: 
Koszorú Lajos / Város-Teampannon

A „Játékos tér” című cikkünk online ITT olvasható
nyomtatásban: az OCTOGON magazin 174-es (2022/2-es) lapszámában jelent meg

Fotó: Bujnovszky Tamás

„A terület hányattatott sorsa és időben változó tulajdonviszonyai miatt egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy ez a végeredmény, azaz egy belvárosi nívós közkert születik, amely a történeti városfal legépebben megmaradt szakaszát is be tudja mutatni. A belvárosban minden talpalatnyi hely számít, amely zöldfelületté tud válni, és bár a miniatűr telekmérethez képest ez egy meglehetősen sűrű programmal sikerült, a végeredmény mégis az egyik legjobb forgatókönyvnek bizonyult a korábbi alternatívákhoz képest. A fejlesztés további eredménye, hogy nem pusztán a lakosság, de a közeli Bástya Óvoda és a Veres Pálné Gimnázium tanulói számára is kínál olyan játszótéri és sport lehetőségeket, amelyeket a sűrűn beépült tömbök oktatási intézmények nem tudnak a szabad levegőn biztosítani a gyerekek számára. A korábbi autóparkoló és grund leginkább a zöldfelületi arányait tekintve fejlődött nagyot, a zöld oázis érezhetően tudja klimatizálni a környező területeket. Egészen kivételes fegyvertény, hogy a szomszédos társasházzal sikerült abban is egyezségre jutni, hogy a tűzfal zöldfallá alakuljon át. Mindehhez példás fenntartás is társul, amely a dicséretre többszörösen rászolgált. Még több ilyet a belvárosi foghíjakon!”
 DICSÉRET – Drechsler-palota - Bp., VI., Andrássy út 25.
Tervező:
Bánáti Béla / Bánáti + Hartvig Építész Iroda Kft.

„Az Operaház udvarhölgye” című cikkünk online ITT olvasható
nyomtatásban: az OCTOGON magazin 186-os (2023/6-os) lapszámában jelent meg

Fotó: Bujnovszky Tamás

„Az utóbbi években Budapest számos műemléképülete újult meg, amelyek közül némely projektet élénk érdeklődés övez. Ilyen a Drechsler-palota is, más néven a Balettintézet rekonstrukciója is. Az Andrássy úton álló egykori bérpalotát Lechner Ödön tervezte, a francia reneszánsz jegyeit magán viselő épület tökéletesen illeszkedik a századfordulós Budapest fényűző építkezéseinek sorába. A 2000-es évekre elhanyagolt állapotban várta egy következő éra kezdetét, amely a turizmus fellendülésével és az ehhez kapcsolódó szállodafejlesztési hullámmal érkezett el. A fennmaradt értékek megőrzése, egyes elemek visszaállítása, valamint az új funkció adaptálása jelentették a Bánáti + Hartvig Építész Iroda összetett feladatát. A szállodává alakítás több helyen is nagyobb beavatkozással járt. A tető és díszeinek helyreállítása mellett a tetőtérben is szállodai szobákat alakítottak ki. Az eredeti sziluett azonban nem sérült, csak kisebb kortárs építészeti gesztusok árulkodnak a belakott térről. A belső udvarban a szállodai lobby működik, ebből következett a fedett térré alakítás igénye, amely a helyreállítás hangsúlyos kortárs eleme lett. Az épület mozgalmas architektúráját egyrészt gondolatiságban, másrészt belső homlokzatának tagolásait geometriájában lekövető, nyeregfelületű, filigrán szerkezetű üvegtető fedi az udvart. Bár az épület szállodaként született újjá, nem zárkózik el a járókelők elől. Az adottságokhoz alkalmazkodva a szálloda főbejárata a Hajós utcából nyílik. Ennek köszönhetően a földszinti kávézó és étterem az épület eredeti koncepciója szerint, annak grandiózus árkádjával várja újra vendégeit.”
 DICSÉRET – Sasadi villa - Bp., XI., Botfalu utca 13.
Tervező: 
Földes László

nyomtatásban: az OCTOGON magazin 171-es (2021/7-es) lapszámában jelent meg
Fotó: Máté Balázs

„Sasadon hullámzik a táj. A háború előtt tervezett utcák szokatlanul szélesek, a kerítések előtt fasorokon, ápolt cserjéken pásztázik a szem. Kertvárosi utcák, gondozott környezet. Az épületek minősége, kora rendkívül változatos. A lépték az egyetlen igazodási pont, amit kortól függetlenül, szinte mindenki betart. Ez a ház is ilyen, azonban itt az igazodáson túl, az építészet is példaértékű. Villák építésénél különösen fontos a Megrendelő személye. A tervezés ilyenkor intim, bizalmas műfaj. Az építész önmagában keveset ér, ha a megbízóval nem tökéletes a harmónia. Itt azonnal érződik a közös munka öröme. Az építészeti minőség és a visszafogott egyensúly találkozik a megrendelői szándékkal. Nincsenek túlzások, a terek épp jó méretűek, jó tájolás, jó elhelyezkedés a telken, minőségi, időtálló anyagok, átgondolt részletek jellemzik a házat. Minden olyan magától értetődő. Az utca felől emelkedő terepen a tömeg szépen lépked felfelé. Épp most, épp ide illik. A házat, átadása óta, a növényzet már szépen befoglalta. Anyaga kissé hozzákopott környezetéhez és még inkább megmondhatatlan mennyi idős, kortalan. A házszámot a kerítésfal betonjából öntötték ki. Magabiztos állítás. Amolyan megváltoztathatatlan, végleges. A házat lakói használják, már nincs építészet, nincsenek részletek, nincs bírálat, csak egy otthon. Még sok-sok ilyet kívánunk.”
 DICSÉRET – Az M3-as metró középső és déli állomásainak felújítása (Lehel tér - Nyugati pályaudvar - Arany János utca - Deák Ferenc tér - Ferenciek tere - Kálvin tér - Corvin-negyed - Semmelweis Klinikák - Nagyvárad tér - Népliget - Ecseri út - Pöttyös utca - Határ út) Bp., VI., VII., VIII., IX., X., XIII., XIX. kerületek
Tervezőirodák: sporaarchitects, Paragram Stúdió, A Plusz Stúdió, Bognár, Bright Field Studios, 

Online szerkesztőségi cikkeink ITT olvashatók
nyomtatásban: az OCTOGON magazin 183-as (2023/3-as) lapszámában jelent meg


„Az M3 metróvonal Magyarország legforgalmasabb kötöttpályás közlekedési járataként a metró állomásait a főváros leglátogatottabb közösségi tereivé emeli. A vonal felújításának legnagyobb kihívása volt, hogy a munkálatok okozta kényelmetlenségeket a tervezők koncentrált műszaki beavatkozások alkalmazásával minimalizálják, és hogy az elavult infrastruktúrát a mai kor igényeinek megfelelően és költséghatékonyan újítsák meg. A rekonstrukció legfontosabb eredménye a metró teljes körű akadálymentesítése volt, így a felújítást követően valamennyi állomás peronja elérhető a felszínről, illetve a gyalogos aluljárókból az újonnan telepített liftekkel és új felszíni gyalogátkelőhelyekkel. A ferdepályás felvonók beépítése a szűk mozgólépcső aknájába olyan úttörő műszaki megoldás, amely az építészeti koncepcióhoz is inspirációt adott a tervezőknek, hogy a burkolatok elhagyásával mutassák be a mélyépítési szerkezeteket. Az állomások mai, megújult képe az eredeti ikonikus építészeti világ kortárs újra-értelmezésével méltó módon kíván tisztelegni a metró építészeti öröksége előtt. Felfrissült arculatával, átlátható, világos, vidám színeket és attraktív felületeket felvonultató régi-új tereivel magát a közösségi közlekedést is vonzóbbá teszi. A metróvonal egységét elsősorban az eredeti építészetre visszautaló anyaghasználat, a berendezési tárgyak, bútorok egységes elemkészlete erősíti, az egyedi arculatot pedig az állomásonként autonóm építészeti koncepció, a karakteres színhasználat és az egyedi designelemek támogatják. Praktikus, tisztelettudó, mégis friss arculatának köszönhetően az állomások kialakítása építészetileg és városképileg is meghatározó érték.”
 A Bíráló Bizottság tagjai idén: Kerpel-Fronius Gábor okosvárosért és részvételiségért felelős főpolgármester-helyettes (a Bizottság elnöke), Eltér István a Budapesti Építész Kamara elnöke, Bardóczi Sándor Budapest főtájépítésze, Herczeg László a Budapesti Építész Kamara alelnöke, Deichler Tímea építész, Soltész Noémi építész, és Varga Bianka építész.
 
Az ünnepélyes díjátadó 2023. december 1-jén volt a FUGA Budapesti Építészeti Központban, ahol a pályázatra beérkezett minden pályaműből készült kiállítás is megtekinthető.

A Budapest Építészeti Nívódíja 2023 elismerésben részesített épület tervezői emlékplakettet, a Dicsérettel minősített tervezők díszoklevelet és mindannyian pénzjutalmat vehettek át. A Budapest Építészeti Nívódíja Bíráló Bizottsága idén is azokat a kiemelkedő ötleteket, elképzeléseket díjazta, amelyek méltók a város múltjához, meghatározzák a jelenét és követendő válaszokat adnak a jövő kihívásaira.

 

Az OCTOGON szerkesztősége ezúton is gratulál a díjazottaknak!


Forrás: sajtóanyag

 
Ha tetszett a cikk, és szeretnél előfizetni magazinunkra, itt teheted meg.

Kapcsolódó cikkek

A háborúkban megerőszakolt nők méltó emlékhelye

A háborúkban megerőszakolt nők méltó emlékhelye

Makettkiállítás 2.0 a Virág Benedek Házban.

Elhallgatva – Háborúkban megerőszakolt nők emlékezete

Elhallgatva – Háborúkban megerőszakolt nők emlékezete

Az emlékműpályázat legjobb helyezést elért tervei.

A Vizafogó Óvoda nyerte Budapest Építészeti Nívódíját

A Vizafogó Óvoda nyerte Budapest Építészeti Nívódíját

Dicséretben részesült a MOME Campus, az OMRRK, a Ligeti-műteremvilla felújítása és a Havanna Hetivásár. 

Hirdetés