Szent II. János Pál Pápa Templom, Páty.

Az OCTOGON legfrissebb számában Ölelés címmel jelent meg cikk Páty új templomáról. Uhl Gabriella írását változtatás nélkül közöljük.

A Buda-környéki települést, Páty lankás völgyek ölelésében fekszik, dombok közt vezető utak kereszteződésében. A szerényen meghúzódó falu a hívek áldásos adakozásának köszönhetően az egész környéket meghatározó, kivilágló építészeti alkotással, új római katolikus templommal lett gazdagabb. A templomot Gutowski Robert építész saját lakhelyére tervezte. Ez a személyes, közeli, bensőséges viszony érződik a léptéken, a téralakításban és a belső terek átgondolt hangoltságában.

A templom megérkezéskor kibontakozó sziluettje is az ölelés körkörösségében tárulkozik elénk. A központi épülettömb mintegy kinyújtott kézként kulcsolódik össze a megemelt belső udvart körülvevő körítőfalban, amely egyszerre védelmezi és tartja egyben a közösséget.

Szakrális épületről lévén szó, alaprajzi elrendezésében felötlik a magyarországi és kelet-közép-európai ikonográfiai képtípus, a köpenyes Madonna kedvelt és elterjedt 16-18. századi ábrázolása, amely kinyújtott kezének meghosszabbításaként köpenye szárnyai ölelésében egyesíti a hívőket. Védelmező gesztusa egyszerre lokális és egyetemes szinten is kifejezi a közösségteremtés igényét és lehetőségét, amelyre a templom mint épület lehetőséget teremt.

A központi épülettömb kinyújtott kezei kulcsolódnak össze a megemelt belső udvart körülvevő körítőfalban

A köpenyes Madonna-hasonlatnál maradva – amely ikongoráfiával a műemlék épületek felújításában, újragondolásában gyakorlott építész bizonyosan találkozott munkái során – értelmezhető az épületegyüttes tagozódása is. Az íves folyosóra fűzött helyiségek középpontjában a templom áll, átfordítva: Mária szíve és arca (szentkép) „helyén”. A tágas, letisztult, a magyar falusi templomépítészeti hagyományt követő egyhajós, nyugodt szakrális tér tökéletes alkalmat nyújt az elmélyülésre.

A bravúros megoldásokkal vezetett természetes fény keresztül-kasul bejárja a szentélyt és a hajót, vagyis a középkori templomépítészeti hagyományt követően a fény teremti, rajzolja körül a szakrális teret, a fal csak másodlagos kiegészítő objektum. A merészen virtuóz belső megoldások közül a feljárók rejtett, magánáhítatra szánt, meghitt kápolnát is magába foglaló struktúrája említendő.

A félköríves elrendezés miatt a templom minden napszakban, szinte óráról órára követi az idő múlását, mintha egy hatalmas napóra számlapján vándorolna körbe a napsugár.

A merészen virtuóz belső megoldások közül a feljárók rejtett struktúrája említendőA merészen virtuóz belső megoldások közül a feljárók rejtett struktúrája említendő

Külső utalás és kapocs ehhez a különálló torony, mint a gigantikus napóra mutatója. Így lesz a templom többszörösen (körkörösen) az idő számlálója: a napszakok múlását mutatva építészeti megoldásával, a hívők látogatásai a rendszeres istentiszteletek és ünnepek megtartásával bontják ki a hét/hónap/év és egyben az egész emberi élet ritmusát. A templomtértől jobbra és balra nyúló köríven (mint a köpenyes Madonna-ábrázolás kezén) a híveknek mint közösségnek szánt egyéb helyiségek sorakoznak. Kisebb rendezvénytermek, gyermekfoglalkoztató, az emeleten – megismételve ezen elvet – a karzat és a mellette fekvő egyéb, a kortársi igényeknek megfelelő helyiségek sorakoznak.

A kiterjesztett, ölelő kar gesztusa mentén logikusan húzódó helyiségek sora mutatja, hogy az építész (egykori bencés diák) ismeri az egyház által is gyakorolt közösségformáló erő korszerű épületbe átfordítható, megfogalmazható követelményeit. Mindent átjár a csendes áhítat úgy, hogy közben roppant funkcionális, minden ízében meggondolt helyiségekben folyik a közösség élete. Ezt a funkcionalitást emeli ki a külső és belső anyaghasználat, amely finom, nem hivalkodó megoldásaival pontosan és remekül illeszkedik a templom elvárásaihoz, valamint a táj hangulatába, színeibe kapcsolja az épületet. A nyers, brutális betonvázat a vörös tégla borítás lágyítja, teszi meghitté, toscanai falvak kápolnáira emlékeztetve.

A külső anyaghasználat finom megoldásaival a táj hangulatába, színeibe kapcsolja az épületet

Gutowski Robert már korábbi munkáiban is bizonyította belsőépítészeti kvalitásait, s itt a padok, a közösségi és kiszolgálóhelyiségek beépített tárolói mind visszafogott, egyszerűen míves, anyaghasználatában igényes megfogalmazásai a hagyományokra erősen reflektáló, beépítő, referenciaként használó, a kortársi közösség-igényeknek is megfelelő templomépítészetnek.

Tervezés: 2004-2007
Megvalósulás: 2007-2020
Alapterület: 980 m2
Felelős tervező: Gutowski Robert (Robert Gutowski Architects)
Építészet és belsőépítészet: Boczkó Ákos, Bollók Gáspár, Dely-Steindl Barnabás, Kovács Hunor László, Kövér István, Révaió Attila, Szokolay Béla Ákos
Szobrászat: Böjte Horváth István
Kertépítészet: Páll Attila
Ha tetszett a cikk, és szeretnél előfizetni magazinunkra, itt teheted meg.

Kapcsolódó cikkek

Tesztoszteronépítészet Gutowski Roberttel

Tesztoszteronépítészet Gutowski Roberttel

Az építész, akit Helsinki, Vilnius és Jekatyerinburg kulturális életében meghatározó projektek pályázatain is díjaztak már.

Skatepark és diákhotel – a Robert Gutowski Architects terve a Nagyvásártelepre

Skatepark és diákhotel – a Robert Gutowski Architects terve a Nagyvásártelepre

Bemutatjuk a „Budapest Diákváros - Nagyvásártelep és környezete” nemzetközi, építészeti tervpályázaton III. helyezést elért Robert Gutowski Architects tervét.

A szív és a lélek felől közelítettünk

A szív és a lélek felől közelítettünk

Bemutatjuk a Robert Gutowski Architects Sencsen Operház tervpályázatán az első tizenkettőbe került tervét.

Hirdetés