A kiemelt megvételben részesült Klobusovszki Építész kft gondolatai a tervezésről

A közelmúltban hirdettek eredményt a Magyar Építészeti Központ és Múzeum tervezésére kiírt pályázaton. Nem mindennapi építészeti feladatról van szó, amelynek itthon egyáltalán nincsenek előképei. Kíváncsiak voltunk, milyen gondolatok vezették a tervezőket, ezért felkértük a nyertes és díjazott pályázókat, osszák meg velünk, mi minden inspirálta őket. Minden csapat ugyanazokra a kérdésekre válaszolt, reméljük tanulságos és gondolatébresztő lesz olvasóink számára is. A közlés nem a díjazás, hanem a válaszok beérkezésének sorrendjében történik. Következzen a Klobusovszki Építészet, Klobusovszki Péter DLA és Rab Sarolta véleménye.

 

Milyennek kell lennie egy korszerű építészeti múzeumnak?

A kérdés két szinten is értelmezhető, hiszen a korszerűség vonatkozhat az intézményre és a neki helyet adó épületre is. A pályázat kiírása egy nagyon gazdag téri lehetőségekkel és személyi állománnyal rendelkező korszerű intézményt vázol fel, ez különösen a korábbi, szerény lehetőségeihez képest szembeötlő.

A korszerűség ma az építéssel való takarékosságot is jelenti, a kiírásból ebben az értelemben hiányzott a mértéktartás, annak ellenére, hogy az előző pályázathoz képest a program jelentősen csökkent.

Egy korszerű intézmény hatékonyan működhet történeti építészet keretei közt is, a pályázat részben erről - a két egykori szanatóriumépület újrahasznosításáról - szólt. Egy új épület a korszerűségével, a kortárs kultúrához kapcsolódásával erőteljesebben képviselheti az intézmény misszióját, és hatékonyabb működést tud biztosítani, de ne feledjük, a ma korszerűségéhez sem jár jótállás.

Az intézményi szempontok közül az autonómiát és a szakma szűk keretein kívül álló, laikus közönség megszólítását tartjuk a legfontosabbnak, összefüggésben az utóbbi harminc évben lezajlott múzeumi fordulattal, hiszen az építészet mindannyiunk ügye, a múzeum mint tanulóház (© György Péter) tud segíteni abban, hogy minél többet megtudjunk az építészetről.

 

Hogyan lehet az építészetet kiállításon bemutatni a 21 században?

Többféle médium áll a kurátorok rendelkezésére, a legfiatalabb az ezredfordulót követően megjelenő virtuális tér, mely nagyban kiterjesztette az építészeti tér átélhetőségének, bemutathatóságának lehetőségeit, a múzeum világhálóra kerülése az intézmény ellen indított támadásnak tűnhetett néhány éve. Az építészeti múzeumokban a bemutatandó épületek a maguk anyagi valóságában jellemzően nincsennek jelen, csak médiumokon keresztül. Ezért az építészeti koncepció során olyan megoldásra törekedtünk, ahol több lehetőség nyílik az épületek valóságos elemeinek, részleteinek megismerésére, a jelenlét töredékes megvalósítására.

A múzeum homlokzatát a kiállítandó épületek építészeti részleteinek bemutatására alkalmas felületként határoztuk meg, olyan önhordó polcrendszerként, amely átszellőztetett légrés közbeiktatásával mechanikailag kapcsolódik az épület szerkezetéhez.

 

A polcrendszer egyszerre viselkedik burkolatként, díszítményként, önálló tektonikus karakterrel bíró konstrukcióként és a bemutatandó építészeti részletek kereteként és hordozójaként. A polcrendszer koncepciója többféle következménnyel jár az intézmény és az épület identitására nézve. A tárolókban elhelyezett épületelemek rendjének és a homlokzati kiállítás programjának összeállítása az intézmény kutatóinak feladata. Az épület többféle tematikus kialakítást is lehetővé tesz. A homlokzat kültéri bemutatófelület, emeletes kőtár, ha a múzeumi tárgyak életvilágtól való eltávolodására gondolunk akár építészeti kolumbáriumként is meghatározhatjuk. Az épületnek nincs végleges megjelenése, az akkor jön létre, ha a művészettörténeti program alapján elkészül a kültéri kiállítás. A homlokzat kialakításának programja, így az épület identitása is természetesen változhat is, sőt az kifejezetten cél, hogy az építészettörténeti bemutatás és a kortárs építészeti kísérletezés tárgya és terepe legyen. Az épület homlokzati megjelenése, használata, művészeti programja az intézmény identitásának, működésének kifejeződése.


Mi a múzeum feladata? Gyűjtés? Gyűjteménykezelés? Kiállítás? Ti mire fókuszáltatok a tervezés során? Voltak-e nehézségek a kijelölt helyszín ill program vonatkozásában?

A múzeum feladata a kiírásban nagyon precízen meg volt fogalmazva, ennek meghatározása nem a pályázók kompetenciája, hanem a múzeumot irányító szakembereké, akik közt szép számmal vannak építészek is. Abban nem voltunk biztosak, hogy a tervezési területen szükséges megoldani az intézmény raktározási és gyűjteménykezelési feladatait. Az építészeti múzeum az építészet ügyét reprezentálja, ugyanakkor önmaga is egy épület. Ezt a kettősséget úgy igyekeztünk feloldani, hogy az építészeti múzeumot mint meta-építészetet képzeltük el, amelyben az építészet lényegi elemei, legalapvetőbb törvényszerűségei fejeződnek ki. A városi kontextus, a lépték, az építészeti karakter, a környező épületek tipológiája, a meglévő épületekhez való fizikai és szellemi kapcsolódás, a hely története, de leginkább a tektonika, amelyre való törekvés önmagában is képes a történeti építészetben sokszor érzékelni vélt időtlenség megidézésére. 

 

Ikonikus jelre van szükség, vagy semleges, befogadó, jól működő épületre, amely tartalmával kommunikál?

A közösségi építészetnek így a múzeumnak is egyszere kell funkcionálisan jól működnie és reprezentálnia azon közösség értékeit, amely létrehozta, mindemellett számtalan egyéb kritériumnak is meg kell felelnie. A reprezentáció és a funkció szerencsés esetben nem zárja ki egymást, szembeállításuk ilyen értelemben a probléma leegyszerűsítését jelenti. A modern építészettől napjainkig terjedő korszakban a múzeum intézménye kommercializálódott, fogyasztási helyszínné is vált, melynek során az épületek gyakorta könnyen befogadható jelekre egyszerűsödnek le, kereskedelmi- és politikai marketing célokat szolgálva. Az épületek egyetlen jelre történő redukciójának gyakorlata - egyben az építészet vonatkozásgazdagságának leegyszerűsítését is jelenti, ezek a folyamatok a fizikai és a szellemi környezethez kapcsolódni képtelen, könnyen avuló épületeket termelnek.

Az ikonikus formák jelentése önmagukra vonatkozik, kivételes esetekben jön létre olyan épület, amely a létrehozó közösség kulturális kánonjának a részéve tud válni. Ezzel ellentétben az ideális (múzeum)épület a meglévő kultúra és helyszín különböző jelentésregisztereit képes mozgósítani és magába olvasztani.


Voltak e előttetek külföldi vagy hazai példák?

Előképeink között történeti és kortárs példák, utópikus elképzelések, illetve művészeti múzeumok is találhatók. A képző- és az iparművészet esetében a műtárgy jelenléte elengedhetetlen feltétele a bemutatásnak, megismerhetőségnek, ezért az építészeti múzeum koncepciójánál is olyan megoldásra törekedtünk, ahol több lehetőség nyílik az épületek valóságos elemeinek, részleteinek megismerésére. Hasonló célok hívták életre a párizsi Palais de Chaillot-ban található állandó kiállítást, mely a francia közép- és újkori építészet részleteinek gipszmásolatait mutatja be (Cité de l'architecture et du patrimoine). A gyűjteményt még Eugène Viollet-le-Duc alapította 1879-ben a Musée national des Monuments français néven. A téma szempontjából inspirálónak gondoltuk Alexander Brodsky és Ilya Utkin 20. századi építészek papírépítészeti vízióját, a Columbarium habitabile-t (1989-90), amely életnagyságú épületeket gyűjt polcszerű struktúrájába. A rajz közepén függő golyó szétrombolja azt az épületet, melyet már nem laknak. A lakatlanság és az ennek következtében létrejövő pusztítás a szovjet diktatúra hétköznapjai közt létrejövő kultúrafelejtés szimbolikus és konkrét kifejezési formája, a rajz a szocialista modernizációnak áldozatul esett épített örökségnek állít emléket.

Thomas Cole: Az építész álma. 1840. Toledo Museum of Art, USACIte de larchitecture et du patrimonie
ifj. David Teniers: Lipót herceg magángyűjteménye 1651.Alexander Brodsky és Ilya Utkin: Columbarium habitabile, 1989.

 

Klobusovszki Építészet | Web 

További rajzok a galériában

 

 
Ha tetszett a cikk, és szeretnél előfizetni magazinunkra, itt teheted meg.

Kapcsolódó cikkek

Az Építészeti Múzeum pályázat nyertes és díjazott tervezőit kérdeztük VIII.

Az Építészeti Múzeum pályázat nyertes és díjazott tervezőit kérdeztük VIII.

Au.Room Kft, Bachman és Bachmann Kft és Medvegy Gabriella közös pályázatához fűződő gondolatai

Az Építészeti Múzeum pályázat nyertes és díjazott tervezőit kérdeztük VII.

Az Építészeti Múzeum pályázat nyertes és díjazott tervezőit kérdeztük VII.

A Bánáti és Hartvig építész irodával közös munkájukért megvételt nyert Nagy Mercédesz Erika, Ritter Dániel és Szilágyi Norbert gondolatai a tervezésről

Az Építészeti Múzeum pályázat nyertes és díjazott tervezőit kérdeztük VI.

Az Építészeti Múzeum pályázat nyertes és díjazott tervezőit kérdeztük VI.

A kiemelt megvételben részesült Klobusovszki Építész kft gondolatai a tervezésről

Hirdetés