Hirdetés

Az innovációs központ terveit a Tiba Építész Stúdió készítette.

Ahogy nemrégiben beszámoltunk róla, a Pannon Egyetem, valamint a Mol és helyi cégek részvételével körforgásos gazdasági kompetencia központot, továbbá tudományos és innovációs parkot hoznak létre Nagykanizsán. A park beépítési- és koncepciótervét a Tiba Építész Stúdió készítette, amely zártkörű, meghívásos pályázaton 2020 tavaszán nyerte el a munkát.
Az innovációs park látványterve

A helyszín

A fejlesztési terület Nagykanizsa belvárosának nyugati szélén, a Király utca - Vár utca vonalától északra helyezkedik el. Középen, észak-dél irányban átszeli a vasút és a Dencsár csatorna. Északról erdő, mezőgazdasági, beépítésre nem szánt területek határolják, a környéktől délre, a Vár utca tengelyében állt egykoron a török kori vár, amely most régészeti lelőhely és történeti emlékhely.

A fejlesztés keleti pólusa a városias, hagyományos beépítésű településközpont és lakóövezet, a szépen felújított Erzsébet tér és annak környezete. Nyugati pólusa a megújuló ipari park, ahol az egyetemi és kutatási épületek kerülnek kialakításra. A két pólus között épül ki a kampusz, amely a jelenleg sokrétű és igen eltérő, helyenként tagolatlan Autóbusz pályaudvar - Vásárcsarnok - Kanizsa Pláza közötti kereskedelmi, közlekedési és parkoló térséget foglalja magába.    

A fentiekből is látszik, hogy egy rendkívül összetett, több övezetet összekapcsoló izgalmas fejlesztés valósulhat meg, amely nagy lehetőséget jelenthet a nagy múltú város életében és fejlődésében.

A feladat

A tervezett oktatási létesítmény 500 fő befogadására lesz alkalmas, ehhez kapcsolódik egy 200 fős kollégiumi épület is. A kutatási-oktatási épületek területe bruttó 8345 négyzetméter, az inkubációs központ alapterülete 3300 négyzetméter, a robbanásbiztos laborok pedig 2200 négyzetméteren fognak megvalósulni. Az oktatási-kutatási létesítményekhez kapcsolódóan az Erzsébet téren kutatói apartmanház létesül a Rotary székház felújításával és átalakításával.

Bár a feladatkiírásban nem szerepelt, a jövőben megvalósulhat és az építésziroda koncepciója is kiterjed egy vasúti megállóra, egy autóbuszállomásra, egy Erzsébet téri kollégiumra és a városkapura, valamint a belvárosi közparkok, közterületek rendezésére és fejlesztésére az autóbuszpályaudvar területén abban az esetben, ha a pályaudvar áthelyezésre kerül. Távlati célként, külön fejlesztésben valósulhat meg egy bruttó 14000 négyzetméter alapterületű, 500 fő befogadására képes Velodrom.

A tervezett épületek

A koncepció

Az építészeti koncepció fő eleme a körkörös gazdaság egyértelműen dekódolható szimbólumára, a körre épül. A Science Park középpontja egy

nagyméretű kör oszlopcsarnok, amely összeköti a különböző funkciójú épületeket. A kör, mint inspirációs elem emellett megjelenik a kapcsolódó beruházásként megvalósuló Velodrom (kerékpáros aréna) formavilágában, egy pavilon formájában, valamint néhány felület textúrájában.

A kör mellett az egyes épületek tervezésénél a fő inspirációs elem a zalai boronaházak és boronapincék szerkezete volt. A város közvetlen környezetében (Nagykanizsa-Cserfő, Nagybakónak, Nagykanizsa-Főrhénc, Homokkomárom) is nagy számban megtalálható régi vályogházak az ország ezen vidékén egy, az épület elkészültét követően is látható faszerkezetre épültek. Ezek motívumai térnek vissza a legtöbb épületnél.

A harmadik inspirációs elemet az egykor a tervezési területen álló, a Dunántúl legnagyobb vára jelentette, amelyet a Habsburgok romboltak le 1702-ben, hogy elejét vegyék egy esetlegesen újra fellángoló kuruc felkelésnek. A körkörös gazdaság egyik korai megnyilvánulásának tekinthető, hogy a lokálpatrióta városlakók új várost építettek: az egykori vár köveiből. A tervezett Science Park épületei a Kanizsai Vár olaszbástyáinak mintájára fűződnek fel a központi körre. A város felől érkező látogatót az Inkubációs Központ tornya és a Kutatási-Oktatási Központ olaszbástya által inspirált épülete fogadja, amelynek előterében a Demcsár árok kővel kiépített haha-árokként határolja az épületegyüttest.
A park bejárata

A tervezési program

A Tudományos Parkban (Science Park) a körkörös gazdaság (circular economy) területén végeznek oktatási, kutatási és fejlesztési tevékenységeket. A tervezési programban a Tiba Építész Stúdió meghatározta az ezekhez szükséges funkciók helyigényeit és kiszolgáló területeit. A program összeállítása során kiemelt fontosságúnak tartották, hogy a

fejlesztés a körkörös gazdaság "3R" alapelvére épüljön, hiszen az oktatási és kutatási területtel összhangban csak így lehet hiteles, fenntartható és gazdaságosan üzemeltethető beruházást megvalósítani.

A megvalósuló fejlesztés támogatja az egyetemi, az oktatási és a kutatási tevékenységeket, elősegíti a park szerves beilleszkedését a város életébe, így kölcsönös előnyöket biztosít a meglévő és az új használók és városrészek számára. A vegyes, időben és térben eltérő használatú területek összekapcsolása ideális a városban és a kampuszon folyó élet összehangolására, változatossá tételére és kiterjesztésére.       

Az építésziroda a tervezési alapelveket és célokat a körkörös gazdaság alapelvei köré csoportosította az alábbi elemekkel:

 • csökkentették a fejlesztés, a kivitelezés, a használat és az üzemeltetés során a befektetett energiát, anyagmennyiséget és hulladékot (reduce),
 • felhasználták és felújították a már meglévő, értékes helyi épületeket, köztereket és helyszíni kapcsolatokat, valamint támogatták a helyi anyagok előállítását, használatát, a helyi ipart és vállalkozásokat (reuse),
 • és úgy alkották meg az épületeket és épületszerkezeteket, hogy azokat könnyen, kis veszteséggel el lehessen bontani, eredeti alkotóelemeire lehessen szedni és így könnyen újra lehessen azokat hasznosítani (recycle).

A kutatási és oktatási központ épületei

A fenti alapelveket és célokat elsősorban a következő tervezési eszközökkel érték el és valósították meg:

 • A meglévő barnamezős iparterület rehabilitációja, újrahasznosítása és fejlesztése.
 • Az iparterületen lévő épületek újrahasznosítása, felújítása és fejlesztése.
 • Az Erzsébet téren lévő Rotary irodaház homlokzatfelújítása.
 • Az Erzsébet tér északi végén lévő épület felújítása, a meglévő foghíjtelek beépítése.
 • A történeti belváros és a kereskedelmi zóna közterületeinek felújítása és fejlesztése.
 • Városi közösségi terek rehabilitációja és fejlesztése.
 • Zöldfelületek fejlesztése és érdemi növelése.
 • Az Erzsébet tér és az iparterület között aktív, rekreációs zöld sétány létesítése.
 • Erdei sétaút és szabadtéri edzőpálya létrehozása.
 • A parkolóterületek árnyékolása, részleges fedése, növényzet telepítése.
 • Közösségi, gyalogos és kerékpáros, valamint a megújuló energián alapuló közlekedési formák és hálózatok fejlesztése és támogatása.
 • Új vasúti megálló létrehozása.
 • A meglévő ipari szárnyvonal felújítása és használata.
 • Gazdaságos tervezés lebonyolítása.
 • A beruházás és az üzemeltetés ökológiai lábnyomának alacsony szinten tartása.
 • Alacsony beépített és üzemelési energiafelhasználás.
 • Megújuló energiaforrásokon alapuló rendszerek alkalmazása.
 • Alacsony víz- és fenntartásigényű növényzet telepítése.
 • Környezetbarát, természetes, újrahasznosítható, a közelben gyártott és előállított anyagok kiemelt használata.
 • Helyszíni szennyvíztisztítás és növényház.
 • Környezettudatos minősítés (BREEAM, LEED).
A laborokA kollégiumi épület

A Tiba Építész Stúdió arra számít, hogy a fejlesztési területen megvalósuló beruházás olyan szellemi és gazdasági hatással lesz Nagykanizsa szűkebb és tágabb környezetére, hogy további hazai és nemzetközi vállalkozásokat fog a helyszínre vonzani.    


 • Építészet: TIBA Építész Stúdió Kft.
 • Tájépítészet: s73 Kft.
 • Látványtervezés: Lars Visual
 • Megbízó: Pannon EgyetemHa tetszett a cikk, és szeretnél előfizetni magazinunkra, itt teheted meg.

Kapcsolódó cikkek

Kívül tégla, belül white cube

Kívül tégla, belül white cube

Duisburgban, a Herzog & de Meuron által tervezett MKM Museum Küppersmühle épületében egy hajdani gabonamalom ipari architektúrája randevúzik a kortárs múzeumépítészettel.

Rangos díjat nyert a Hello Wood

Rangos díjat nyert a Hello Wood

A German Design Council díjazta a Workstation Kabint.

A mi kérdéseink, a minket izgató friss alkotások támogatása jó ügy

A mi kérdéseink, a minket izgató friss alkotások támogatása jó ügy

Bemutatjuk a 2020-as DECODE fődíjasait, Spotlight díjas csapatát és az idei díjtárgy tervezőjét.

Hirdetés