Hirdetés

Az új Közlekedési Múzeum épületére kiírt nemzetközi tervpályázat nyertes pályaműve.

Nemzetközi tervpályázatokban nagy élmény külföldi szakemberek szemével látni a helyszínt, esetünkben Budapestet, Kőbányát, közelebbről egy használaton kívüli ipari területben rejlő lehetőséget. Ez persze elmondható bármely külföldi pályázó munkájáról, de a Diller Scofidio + Renfro (DS+R) pályaműve a tervezési helyszín adottságait maximálisan kihasználva valóban képes élénk párbeszédre késztetni építőművészetet, urbanisztikát, mérnöki tudományokat, kortárs muzeológiát és közlekedésszociológiát. Ezek egymásra hatása teremti meg a DS+R Közlekedési Múzeumát – épületeit, környezetét, működési alapelveit. Cikkünk az OCTOGON 2019/5-ös lapszámából.

A pályamű alapján az Északi Járműjavító területén álló épületek közül a Dízelcsarnok (42-es számú), az igazgatósági fejépület (41-es számú), a mozdony-mérlegház (51-es) és az óvóhely (90-es) maradnak meg, ezek lesznek az új intézmény épületrendszerének alapjai, illetve a Törekvés épülete játszik szerepet a terület tér- és közlekedésszervezésében. Északon az új vasúti megálló és a múzeumépület között múzeumparkot, szabad téren elhelyezett közlekedési műtárgyakat jelez a pályamű. A park területén álló, felújított mozdony-mérlegház és óvóhely időszakos kiállítások helyszíne, az óvóhely esetében nagy hangsúlyt kap a médiaalapú információátadás.

Az igazgatósági fejépület esetében szintén a megőrzés, a restaurálás a fő szempontok, a gépészeti rendszerek korszerűsítésén túl a tetőszerkezet cseréjét, tetőablakok kialakítását javasolják a tervezők. Ebben az épületben irodák restaurátorműhelyek, archívumok és könyvtár működnek. A Törekvés és a Közlekedési Múzeum épülete között fákkal és egyéb zöld és burkolt felületekkel, páraszökőkúttal kialakított köztér látható. Ez a köztér „átfolyik” a déli és az északi területrészekre, szinte körbeöleli a múzeumépületet: a Kőbányai úti oldalon zöld sávban végződik, az északi oldalon pedig múzeumi parkká teljesedik ki.

A terv nemcsak az épületek, de a növényzet esetében is számol a meglévő, megmenthető egyedekkel, és a látogatói mozgásokon felül a növények életciklusának következtében is folyamatosan változásban van a múzeum környezete. A mozgás eleve a pályamű egyik sarokköve. A mozgás általában, mint az élet, a város egyik lételeme, a város közlekedése – eljutás A-ból B-be – és a város közlekedésének rendszerbe szerveződése. Megjelenik a mozgás szerepe a helyszínnel összefüggésben is: a közlekedés, mint a múzeum témája; az új múzeumnak a környező épített és parkos területekkel létrehozható forgalmi és intézményi (pld. Eiffel Műhelyház) nexusai, kapcsolatai a város távolabbi részeivel. A koncepció másik sarokköve a föld. Prózai értelemben

a múzeum gyűjteményi darabjai a földi közlekedést reprezentálják, költőibben a föld, mint rétegzettség – föld alatt, föld felett – van jelen a pályaműben. De az épület karakterét tekintve a földtől való elrugaszkodás is része a tervezői elképzelésnek, gondoljunk ennek a tervnek a szinte lebegő építészeti rétegeire.

Az új, központi tömb – mely a meglévő épületek közül a Dízelcsarnokot és az igazgatósági fejépületet foglalja magában – egy ötszintes, áttetsző struktúrát mutat. A tervezők a Dízelcsarnokot a Könyves Kálmán körút irányába egy új épületrésszel egészítik ki. Ennek tere egybefonódik a Dízelcsarnok szerkezetében is megőrzött, felújított terével. Az így létrejött múzeumépület alatt egy amfiteátrum jellegű szintet határoztak meg az alkotók, ami a köztérről tereplépcsőkön lesétálva közelíthető meg. Ugyanezen a szinten látogatói gépkocsiparkoló is szerepel. Remek gondolat, hogy a pakoló területe akár időszaki kiállítótérnek is használható a későbbiekben.

Erről a süllyesztett térről nyílik a főbejárat, a körülötte lévő zónákban egy konferenciatermet, éttermet, múzeumshopot és a jegyvásárlás helyszínét jelölték ki. De ez a süllyesztett tér egyúttal a városi köztér folytatása is, valamint külső kiállítótér, mivel a pályamű legkarakteresebb építészeti elemei: a Dízelcsarnok földszintjén, az óriásvitrinekben elhelyezett, az épület fő tömegéből, mint gigantikus fiókokból „kihúzott” nagyjárművek erről a szintről, − alulról, félig oldalról − is tanulmányozhatók.

Szellemes, hogy a személygépkocsi-parkoló homlokfala ugyancsak síküveg, így egy állandóan változó kiállítás maga a mélygarázs is; önálló tárlóban a kisföldalatti egy kocsiját is elhelyeznék itt, vagyis: kéregvasút a kéreg alatt.

A mélyből lépcsőn, liften vezet az út a földszintre, a tágas kiállítócsarnokba. Főtengelyében az állandó kiállítás műtárgyait helyezték el, nyugatról kelet felé kronologikus sorrendben. Az új épület határolófalai szintén acél és üveg szerkezetűek, ennek részletesebb szerkezeti bemutatásával nem szolgál a pályamű. A dízelcsarnoki résznél az északi, a déli és keleti oldalakon bekapcsolódnak a nagyjárműveket rejtő üvegfalú látványraktárak. A Dízelcsarnok középső szakaszán, az igazgatósági fejépület felőli oldalra és a fejépületbe restaurátorműhelyek kerültek. A csarnok középső traktusa az időszaki kiállításé, ami éppen szomszédos a felújított tolópaddal, melyen lehetőség van a nagyobb műtárgyak mozgatására, bejuttatására a kiállítások területére, a restaurátorműhelyekbe és a látványraktárakba, ráadásul az északi oldal felé is kijárattal rendelkezik. Mozgatható üvegfallal határolható el a csarnoktértől a tolópad, ez lehetőséget teremt akár a múzeum nyitvatartásától független események, rendezvények megtartására. A csarnok északkeleti és délkeleti pontjain lépcsők, liftek vezetnek fel a félemelet hídrendszerére, ahol északon kisjárművek állnak a látványraktárakban, délen egyéb raktárak, archívum, irodák, részben szintén a kapcsolódó fejépületben kialakítva.

Ez a múzeum élménytér, tudástár. A bírálat is a pályamű erényei között említi meg, hogy „a kiállítások és a látogatói interakciók részeként minden érzéket bevonó médiatechnológiai elemek jelennek meg a kiállítótereken kívül a raktárakban és az archívumban is, illetve a további hang- és információs felületek a városi közlekedést is gyakorlatilag valós időben beemelik a látogatás élményei közé.” A múzeumépület következő szintje az úgynevezett infrastrukturális rész, egy lamellás tetőszerkezet, amely a gépészetet rejti. Egyébként a többi indulóhoz képest a DS+R pályaműve a gépészeti javaslatokat sokkal alaposabban mutatja be, és komoly hangsúlyt fektet a fenntarthatósági szempontokra, a környezetkímélő megoldásokra (szürkevíz-felhasználás, helyben termelt energia stb.).

Ezen a rétegen a félemeleti hídról vagy a földszintről közvetlenül érkező látogatók tulajdonképpen csak áthaladnak, hogy végül a tető felett szinte úszó „második szint” üvegfolyosóira érkezzenek. Messze ellátni innen a város távolabbi pontjaira, de érdekes látványt nyújtanak erről a szintről a gyűjtemény és a környező területek. Ám nem szimplán egy kilátóterasz szerepét szánták tervezői ennek a szintnek, mert a változatos kiterjedésű üvegfolyosók végében múzeumpedagógiai helyiségeket, kávézót helyeztek el. Ha helyszínt és nézőpontot váltunk egy percre, és a távolból pillantunk az új Közlekedési Múzeum nagyívű épületére,

mintha nem is épületet, hanem magát a közlekedést látnánk: méretes üvegdobozokban járműveket, üvegfalak mögött mozgó embereket, sajátos interakciókat járművek, emberek, történetek, korok között.

Kétségtelen, hogy a terv lényegét adják az üvegszerkezetek, ezek kidolgozása, meghatározása elemi feladat lesz majd a továbbtervezésben, különösen a változó klimatikus viszonyok, a szélsőséges időjárási helyzetek és a homlokzatok karbantartása miatt.
Ha tetszett a cikk, és szeretnél előfizetni magazinunkra, itt teheted meg.

Kapcsolódó cikkek

Vízszintes felhőkarcolót tervezett a Herzog & de Meuron Moszkvába

Vízszintes felhőkarcolót tervezett a Herzog & de Meuron Moszkvába

Egy régi sörgyár épületeit újítanák fel, de hogy.

Megtalálták az eddigi legnagyobb maja építményt Mexikóban

Megtalálták az eddigi legnagyobb maja építményt Mexikóban

A lézeres technológiának köszönhetően sorra tárják fel a maja kultúra maradványait.

Fenntartható, egészséges és jövedelmező irodaépületek építése 10 egyszerű lépésben

Fenntartható, egészséges és jövedelmező irodaépületek építése 10 egyszerű lépésben

Niczki Tamás (TIBA Stúdió) ArchDailyre írt dolgozatának magyar átirata.

Hirdetés