Hirdetés

Az épületnek nem csak a történelme változatos, különböző stílusok kavalkádja volt mindig is.

A műemléki helyreállítás ideáltipikus esetében létezik egy referenciapont, hozzá tartozó megfelelően dokumentált állapottal, mely a megfelelő eszközökkel visszaállítható. De mi történik akkor, ha ilyen történelmi pillanat sosem adódott? Meg lehet-e jeleníteni egymásnak ellentmondó korokat, felépített, elhanyagolt, eltörölt, visszaállított majd átépített részleteket? A cikk eredetileg az OCTOGON Magazin 149 - 2019/1 lapszámban jelent meg.

Az Andrássy út 101. szimbolikus hely; a főváros egyik legfontosabb tengelyén helyezkedik el, világörökségi helyszín, itt ér véget a zárt soros beépítés és kezdődnek az egyedi villák. Itt áll Schanzer Ignác (az egykori szolnoki fakirály) 1908-ban elkészült villája, Spiegel Frigyes alkotása.

Az épület története is szimbolikusnak tekinthető: helyén régebben a Feszl Frigyes tervezte Bányász-villa állt, amit úgy bontottak le, hogy egyetlen kép sem maradt róla. Új otthonába az építtető anyagi okok miatt már nem tudott beköltözni, magas jelzálog terhelte, egy ideig a török nagykövetség bérelte.

1940-ben egy belügyminiszteri rendelet az Országos Magyar Sajtókamarának adta át, majd a szovjetek bevonulása után Vorosilov marsall főhadiszállása volt. 1947-ben került a Magyar Újságírók Országos Szövetségéhez, de melléjük költözött a Cirkusz és Varieté Vállalat, 1970-78 között pedig a tetőtérben kapott helyet a 25. Színház. A MÚOSZ 2008-ban hagyta oda az épületet, ami 2014-ben került a Magyar Művészeti Akadémia birtokába. Az új székház-funkció új igényeket támasztott – különösen az adminisztráció elhelyezésével kapcsolatban – így az épületet össze kellett kapcsolni szomszédjával, a Bajza utca 31. alatt álló, Freund Vilmos tervei alapján készült Freund-villával.

Az épületnek nem csak a történelme változatos; különböző stílusok kavalkádja volt mindig is, nincs olyan eszményi kor és stíluselv, amihez a helyreállítás visszatérhetne.

Az eredeti épület és berendezés a magyar szecesszió egyik jelentős alkotása ovális bejárati lépcsőházával és hatalmas, 90 fokos ívben forduló előterével, ami a teázóba, majd onnan balra a finn szobába, még tovább pedig a bronz szobába vezet. Az épület fél szintes eltolása megnyitja a teret és nagymértékben növeli a térélményt, ugyanakkor már az eredeti elrendezés funkcionalitását is megkérdőjelezi. A lakószobák és a különböző kiszolgálóhelyiségek elhelyezése egy olyan (talán sosem volt) kifinomultságú, esztétizált életet kíván, mely ma, két világháborúval és negyven év szocializmussal később nemcsak rendkívül körülményesnek és kényelmetlennek tűnik, de szinte elképzelhetetlen is.

A részletképzés hasonló kételyeket szül a szemlélőben. Spiegel épületének homlokzata egységes, magyaros szecessziós jegyeket mutat, különösen a többszörösen megtört körvonalú oromfallal és a törpeárkádos kilátóterasszal a sarkon. A belsőben azonban egyszerre jelenik meg a finn szoba rusztikus népi hagyománya, a teázó palmettás, perzsa-egyiptomi orientalizmusa, miközben a nagyívű előtérben és bronzteremben a historizáló romantika John Flaxmant idéző puritán síkszerűsége és a dór oszloprendnél is szigorúbb oszlopai keverednek a magyaros mintákkal, virágos szecesszióval.

Ezt a kavalkádot fokozta a MÚOSZ legendás vendéglője, a tetőtérbe épített színház és a hozzá kapcsolódó új lépcsőház a hetvenes évek stílus- és funkciókívánalmai szerint. Az új, összekapcsolt épületegyüttesben ehhez adódik még a Freund-villa letisztult horizontális tagolása, klasszikus félköríves ablakai és finom szecessziós részletei.

Ebben a helyzetben kellett Fazakas Györgynek megfelelnie a gyakran egymásnak ellentmondó funkcionális, esztétikai és műemlékvédelmi igényeknek. A komplex kívánalomrendszer divergens választ eredményezett, széttartó problémák laza halmazát. A két épületet Fazakas posztmodern gesztussal, egy hullámzó, high-tech üvegfalú előtérrel kapcsolta össze.

A Schanzer-villa felőli fal egyszerű márványborítást kapott (eredetileg is dísztelen felületről van szó), ahonnan nagy oszlopokon álló födémelemek nyúlnak a Freund-villa felé. Az elemek a homlokzat előtt szemérmesen, hegyesszögben érnek véget, így látni engedik annak megmaradt és helyreállított részleteit, valamint a régi madárdíszes ólomüvegablakon keresztül, egy üveglépcsőn át közvetlen kapcsolatot is biztosítanak a két tömb között. A megoldás nagyon látványos és funkcionális; egyetlen hátránya, hogy az eredeti bejáratot, ezáltal a Schanzer-villa legfontosabb tereit megfosztja eredeti funkciójától. A Freund-villa belső tere (benne az értékes, de műemlékileg nem védett lépcsőházzal) teljesen eltűnt, helyére technokrata, disztópikus sci-fibe illő folyosók és irodák kerültek, a székház adminisztratív funkcióinak megfelelően.

A Schanzer-villában az eredetileg privát lakosztályok helyén a reprezentatív elnöki és főtitkári irodák, valamint a tárgyalók találhatók. Kialakításukban, egymáshoz viszonyított helyzetükben visszaköszön az eredeti elrendezés (disz)funkcionalitása: a félemeletes eltolás miatt a különböző helyiségek szokatlan szögekből engednek rálátást egymásra, ami néhol a munkakörnyezet rovására megy. Ugyanez igaz a régi öltözőszobákra és cselédfolyosókra: ezek a kis terek voltak minden átalakítás első áldozatai, így mára felismerhetetlen funkciójú közlekedőterekké váltak.

A villa reprezentatív terei azonban megmaradtak, igazodva az új használathoz. Az átalakult előtér miatt a régi, ovális bejárat és a sodró lendületű, íves előtér funkcióját vesztette, de reprezentatív szerepe megmaradt, akárcsak a mellette álló teaszobának.

A felújítás során az eredeti színeket nem állították helyre, helyüket egyszerű fehér foglalta el, ami a festői értékek helyett a stukkók anyagiságát és szobrászi erényeit emeli ki. A belsőépítészeti helyreállítás még folyamatban van, az étterem még ideiglenes bútorzattal üzemel és a földszinti terekből is hiányoznak a falképek, a díszítőszobrászati elemek. A most még üres falfelületeken kortárs alkotások kapnak majd helyet, ezek kiválasztása külön bizottság feladata. Az eredeti mozaikpadlót helyettesítő fehér apró kövek azonban véglegesek; őszintén megmutatják a hiány, az autentikus helyrehozhatatlanságát jelzik. A finn szoba és az étkezőnek tervezett bronz szoba az építész eredeti intenciójának megfelelő formájukban maradtak meg, ezek az akadémikusok és vendégeik számára fenntartott kávézóként üzemelnek majd.

A 149 - 2019/1 lapszámot teljes egészében itt töltheted le, ingyen, pdf formátumban.

A lapszám teljes tartalomjegyzékét itt találod.


Projekt adatok

  • Generáltervezés: FAZAKAS ÉPÍTÉSZ IRODA Kft. (minden tervfázisban), ABC GROUP Kft. (a tervmódosításokat megelőző fázisban)
  • Építészeti, belsőépítészeti tanácsadó, felelős vezető építész tervező: Fazakas György
  • Felelős vezető építész tervező: Stachó Balázs András
  • Vezető építész tervező, műemlékvédelmi szakmérnök: Dávid Gyula
  • Belsőépítész munkatárs: dr. habil. Balogh Balázs DLAHa tetszett a cikk, és szeretnél előfizetni magazinunkra, itt teheted meg.

Kapcsolódó cikkek

Yasmeen Lari, a szegények építésznője

Yasmeen Lari, a szegények építésznője

Pakisztán első női építésze a szociális építkezésben hisz és önsegítésre nevel.

Nézd meg Sigmund Freud londoni házát!

Nézd meg Sigmund Freud londoni házát!

Virtuálisan is bejárható a pszichoanalitikus egykori háza.

Rekordszámú fiatal építész pályázott a Szentendre - Kultúrpart 2019-re

Rekordszámú fiatal építész pályázott a Szentendre - Kultúrpart 2019-re

Eredményt hirdettek a „Szentendre – Kultúrpart 2019” című építészeti pályázaton.

Hirdetés