A MINUSPLUS építészeinek pályaműve megvételt nyert a pályázaton.  

A MINUSPLUS közleménye: 

"Irodánk, a MINUSPLUS pályaműve megvételt nyert az utóbbi évek legnagyobb léptékű kreatívipari innovációs projektje, a MOME Campus építészeti tervpályázatán. A tervezési munkát több éves kutatómunka alapozta meg, ami nem csak a felsőoktatási intézmények napjainkban zajló átalakulását és a kortárs építészeti példák funkcióelemzését foglalja magába, de interdiszciplináris módon az érintkező tudományterületeket (környezetpszichológia, oktatásszervezés és -menedzsment) is maga mellé állítja. A kutatás célja a hazai felsőoktatási intézmények számára megmutatni az átalakulás útját és felkínálni az ezt elősegítő építészeti megoldásokat. Ezeket az eredményeket két konferencián publikáltuk 2015-ben. Munkánkat visszaigazolta, hogy az előadások a MOME Campus fejlesztését előkészítő stratégia (Intergrált Intézményfejlesztési Program) kidolgozására is hatott, abban többször is hivatkozott. A tavaly év végén kiírt tervpályázat váratlan lehetőséget biztosított arra, hogy a kutatásban megszerzett tudást a gyakorlatban ellenőrizhessük és építészeti formába öntsük.

A MOME campus fejlesztésének tervezése során elsődleges célunk volt, hogy az oktatás jelenlegi tekintélyelvű struktúrái helyett részvételen alapuló, átjárható, közösségre és együttműködésre hangolt tanulási környezeteket hozunk létre. Az általunk tervezett terek nem zártak és befejezettek, hanem befogadják és kiszolgálják a felhasználót. Campus-koncepciónk egy olyan hálózat létrehozása amely az egyetem egész területét átszövi, átjárást biztosít a külső és a belső terek, tanár és hallgató, a közösségi- és az egyedüllét helyei között. Az egyes terek tiszta funkciója feloldódik, elmosódnak a funkcionális és fizikai határok, a helyiségek folyton újraértelmeződnek a velük szemben támasztott igények szerint. Ugyanúgy lehet alkotói, kiállítási vagy közlekedő tér a szemináriumi terem, a lépcsőház vagy akár a kert is."

kép © MINUSPLUS

Tervezési alapgondolat

Találkozások
Alapkoncepciónk egy olyan hálózat létrehozása amely a campus egészét átszövi. Olyan változatos útvonalakat tervezünk, amelyek újra meg újra átjárást biztosítanak kint és bent, tanár és diák, egyedül és együtt között. Ez az aktív rendszer magában hordozza a véletlen találkozásokból fakadó felfedezések lehetőségét.

Aktív tanulás terei
Tekintélyelvű struktúra helyett részvételen alapuló, interaktív, átjárható, közösségre és együttműködésre hangolt környezetet hozunk létre. A terek nem zártak és merevek, hanem befogadják és kiszolgálják a felhasználót.

Befejezetlenség
Az egyes terek tiszta funkciója feloldódik, ugyanúgy lehet alkotói, kiállítási, közlekedő tér a szemináriumi terem, az otthontér, a lépcsőház, vagy akár az udvar is. Megváltozik a használat módja, egymásba folynak a terek, elmosódnak a funkcionális és fizikai határok.
A helyiségek folyton újraértelmeződnek a velük szemben támasztott igények szerint. Ez a személyre szabhatóság olyan hatással van a térre amelytől idegen a véglegesség: a folytonos változásból adódik értéke. A befejezetlenségével inspiráló tér felvállalja a kisérletezést, és folyton megkérdőjelezi a saját működésének alapvetéseit.

kép © MINUSPLUS

Területalakítás, épület elhelyezési és építészeti koncepció

Az újonnan elhelyezendő épületek helyét öt fő szempont segített kijelölni. Az első a telek jelenlegi beépítése, a meglévő épületek helye. Annak érdekében hogy a terület fás park jellege a legjobban tartható legyen, és minimális mennyiségű fát kelljen kivágni, azokat a terüleketek részesítettük előnyben ahol korábban is állt épület.

A második a benapozás vizsgálata volt amely legfőként a műtermi tömegek elhelyezkedést befolyásolta, annak érdekében, hogy a kert benapozás területei ne csökkenjenek és az épületek is a szükséges mennyiségű beviláágítást megkaphassák.

A harmadik fő szempont az épületek funkcionális elhelyezkedése, a működési igényekből következő helyek. Ebből következett a B épület felső, kicsit elszigeteltebb, lezáró elhelyezése és az MA képzés műtermeinek az Akadémiai szárnyhoz kapcsolt, mégis önálló pozícionálása. A Tudásközpont épülete a leginkább a külső közönség által is használt épület, ezért ez jelenti az átmenetet város felé. Az épület csuklópont szerű formálása által a campus tovább tud terjeszkedni, a Zugligeti úton kelet felé. A MOME Szíve épülete egyértelműen a terület támadási pontját és súlypontját jelöli ki. Összekötő elem az eltérő funkciók között. Épülettömege terepszerűen viselkedik, tetején folytatódik a kert növényzete.

A negyedik a campuson elhelyezkedő épületek egymáshoz való tömeg és téralakítási viszonya. A meglévő és az új épületek együttes ritmusa jelölte ki az egymástól való távolságot. A BA és MA hallgatók műteremi terei szimmetrikusan közrefogják a Gondűző épületét, az MA képzés emeleti műtermeinek előreugrása pedig a villa tornácára ad választ a kerti tó által teremtett mikroklíma lezárásával.

Az ötödik az épületek kerti utakkal való egymáshoz kapcsolásának kiegyensúlyozottsága. Bár az épületek nagy többsége egymással összeköttetésben áll, legalább olyan fontos szerepe van a külső, kerti ösvényeken való közlekedésnek, mint a belső direkt kapcsolatoknak.

kép © MINUSPLUS

Kapcsolódás a városi szövethez, az egyes épületek elhelyezése, kapcsolódása egymáshoz 

A főépület a MOME ikonja. A első benyomás a hagyomány és az arra épülő, de folyamatosan változásban lévő, megújuló kortárs gondolkodás összekötődésének jelképe. A campus bejárata a kreatív légkör kisugárzásának tere, a bent zajló folyamatok információ átadási pontja. A kertben és a Szívben folytatódó tér a közvetlenség, hozzáférhetőség téri jelképei

Campus bejárata fesztiválok, vásárok színtereként is funkcionál, városi design központot hoz létre. A helyszín felkerül az emberek mentális térképére, fizikai kaput és egyben informális kommunkikációs, edukációs csatornát nyit a MOME és a közönség között.
A campus működésében nem egy elzárt kert, hanem a városrész katalizátora, egy új közterületi minőség. A MOME a városrész részévé válik, egy olyan rétegzett közfunkció ami meghatározza a környék fejlődését. Az épülek előtti rész olyan tér, ahova kivetülnek a belső történések. A terület, amit campusként értelmezhetünk nem a telekhatáron kezdődik. A MOME szellemisége kiállításokkal, displayekkel fut ki a közterületre. Az anyaghasználat és a formálás jelöli ki azt a területet, ami a MOME és a városrész közös halmaza, mely egyszerre része az egyetem és a kerület identitásának is. Olyan interakciós tér jön létre amelyben a látogatók, kerületi lakók és az egyetem használói ugyanolyan komfortosan érezhetik magukat. Fő elemei az egységesített térburkolat, a csillapított forgalmú megemelt úttest, a kiállítóboxok, a MOME shop, a buszmegálló, mely kijelzőjével kivetíti a belső történéseket.
...és természetesen itt is elérhető az egyetemi wifi.

kép © MINUSPLUS

A terület környezetalakítása, a gyalogosforgalom megoldása, zöldfelületi rendszere és mikroarchitekturális elemei, akadálymentesség, inkluzív design

A campus külső terei egy fokozatos karakter változáson mennek keresztül a Zugligeti úti bejárat és a telek hátrább fekvő területei között. A MOME Szíve előtt terül el a MOME városias, mégis ligetes tere, amely fokozatosan alakul át az udvar természetes kertjébe.
Azáltal, hogy elmosódik a határ a campus és a város között, nem kerítések és kemény határvonalak, hanem az egymásba folyó terek hangolása adja az érzetét annak, hogy milyen mélyen vagyunk bent a campuson. Párhuzamos, alternatív útvonalakon érhetőek el az egyes terek, az egyes funkciók hálózatos rendszerben kapcsolódnak egymáshoz. Minden épületnek kapcsolata van a kerttel, több helyen és több szinten biztosított az átjárás.
A telepítésből adódó távolságok ösztönzik a magasabb fizikai aktivitást, kínálják a park használatát, a kerti séták lehetőségét és a liftek helyett lépcsők és a lejtős terep használatát. 

Egyre beljebb jutva ezen a térsoron, fokozatos átmenet alakul ki a publikus, és az egyre személyesebb, intimebb térrészek között. Nagyon széles skálán mozog a terek minősége, megtalálhatóak a nagy összejövetelek terei, és az eldugott szegletek amik a belső fejlődést és a befelé fordulást segítik. Az introvertált és extrovertált viselkedést támogató részek válatkozása ösztönzi a kreatív folymatok létrejöttét.

A MOME Szíve előtti egy forgalomcsillapított, gyalogos, autós, kerékpáros közös használatú teret hozunk létre. A campuson belüli autós forgalom a telek peremeit használja. A Tudásközponttól keletre illetve a B épülettől nyugatra létesülnek a behajtási pontok, a Budakeszi út mentén végighaladva a Műhelyházak mögött van a kihajtás.

A tereket teljes mértékben az akadálymentesség elvrendszere szerint alakítottuk ki. Az épületek megközelítése, a feltárások és útvonalak mindenki számára egyenlő hozzáférést biztosítanak. A terek áttekinthetősége és könnyű átrendezhetősége biztosítja a személyre szabható egyszerű használatot.

kép © MINUSPLUS

 Új funkcionális igények elhelyezése az egyes épületekben, belső funkcionális téralakítás, a munka és oktatási helyek kialakítása

Az épületeket összekötő elem egy központi gerincre lazán felfűzött terek sora. Ez a fő térsor hol az épületekben, hol a szabadban több párhuzamos szálon halad végig a Tudásközponttól a B épületig. 

Az épületek több irányból közelíthetők meg, minden épületnek több bejárata van. A két legjellemzőbb főbejárat a MOME Szívének transzparens és hívogató bejárata és az Akadémiai épület reprezentatív lépcsősora.

A MOME Szíve az Akadémiai épület és a Tudásközpont által közrefogott intenzív városi térről nyílik, annak belső folytatása. Ez a legnagyobb forgalmú elosztó tér, magába foglalja a nagyelőadót, összeköti a Tudásközpont funkcióit, a kantin folyosóján keresztül a Műhelyépületeket, és a könyvtárral csatlakozik az Akadémiai épület büféjébe és coworking terébe. Nemcsak alaprajzi, hanem függőleges összeköttetést is ad az Akadémiai épület földszintje és a mélyebben helyezkedő Tudásközpont épülete között.

A közlekedési terek magukban foglalják a többi tértípust, kialakításuk ösztönzi a közlekedésen kívül más tevékenységek végzését is. Szinte minden tér lehetőséget ad a közösségi együttlétre és találkozásokra. Írható felületek, whiteboardok szolgálnak a spontán együttműködés elősegítésére. Különböző méretű és minőségű csoportos találkozó, leülő helyek, pultok, magas asztalok, babzsákok és puha felületek differenciálják a tereket.

Az A épület a hagyományt megtestesítő, ikonikus reprezentatív épület. Alaprajzi rendszerének fellazításával új térstruktúra alakul ki, átláthatóvá válik az épület. A központi tér átriumként felnyílik, a folyosók egyiránypontúsága feloldódik.
A földszinten a jelenlegi könyvtár helyén a coworking tér, büfé és könyvtár egymásba olvadó terei kapnak helyet. A mindkét oldalra nyitott oszlopok nélküli tér összeköti a MOME Szíve és az A épületet kiegészítő műtermeket.
Az épület három traktusos nyugati szárnyában az udvar felé eső oldalon az MA kézés oktatási tereit helyeztük el. A Zugligeti út felé eső oldalon az adminisztráció, és az egyetem vezetésének korszerű, tevékenység alapú munkatere kapott helyet. A praktikus elhelyezkedése miatt és a folytonosság jelképeként a jelenlegi nagyelőadó megmarad funkciójában.
A jelenlegi fedélszék és tetőhajlás csak jelentős megalkuvásokkal engedné meg a tetőtér beépítését. A kompromisszumos megoldás helyett egy teljes alapterületű, a többi új épülethez hasonló áttetsző tömegű negyedik emeletet tettünk az épületre. A főépület új teteje felvállalja, és az épületen kívül is kommunikálja a folytonos megújulás belső igényét.
Annak érdekében, hogy a funkciók elhelyezkedése tiszta rendet tükrözzön, az épület tetején az intézetek szabad, egyterű irodai elrendezésben kaptak helyet. Ez az kialakítás lehetőséget ad az intézetek, tanszékek közti határok feloldására: a nyitott elrendezés elősegíti az együttműködést, a szinergia létrejöttét.

Az épület aula tereinek lazítása érdekében és a transzparencia megteremtésére az emeleti födémeket áttörve minden szintet átható, felülvilágított átriumot alakítunk ki. Az aulákat minden szinten kinyitjuk a főhomlokzatra. Az épület magja ezáltal teljesen feltárulkozik, jól bevilágítottá és átláthatóvá válik.

kép © MINUSPLUS
 
Építészeti formálás, anyaghasználat, műszaki igényszint megfogalmazása

Az építészeti és belsőépítészeti megjelenés egy rétegzett rendszer összességeként alakul ki.  Az építészeti vázrendszer kialakításánál az volt a fő szempont, hogy nagy, szabadon berendezhető terek kapcsolódjanak egymáshoz. Másfelől az összes bútor, berendezés mozdítható legyen. 

A fő épületszerkezeteket hardvernek tekintve a belsőépítészeti installáció az a szoftver, ami a működés kereteit meghatározza, szükség szerint változtatható, felülírható. A kialakítás markáns kettőssége nyilvánvalóvá teszi a lehetőséget, egyúttal késztetést, hogy merjük személyre szabni az épületeket.

Az otthonterek, szemináriumi egységek napon belül átrendezhetőek, az adott aktivitást vagy feladatot legjobban kiszolgáló konfiguráció alakítható ki.
Hosszútávon, szemeszterek között, vagy 5-10 éves távlatban az irodaterek az egyes oktatási egységek és funkciók is átrendezhetőek, felcserélhetőek.
A fenti rendszerből következően a szerkezetek anyaga beton, műgyanta - olyan olcsó és egyszerű anyagok, illetve könnyen karban tartható elemek amelyek nem elidegenítőek, hanem bevonják a használókat. Szabadon szereltek a gépészeti és elektromos rendszerek. Az akusztikai komfort megteremtése kiemelten fontos, ezért befüggesztett és felületi rátétként hangelnyelő elemek alkalmazása szükséges. Az ideiglenes elválasztások paravánokkal, hangelnyelő bútorokkal történnek.

Fenntarthatósági koncepció

A campus tervezésénél alapvető elv az egyszerűség. A térszervezés, az anyaghasználat és az épületgépészeti és villamossági rendszerek kialakítása az építés és az üzemeltetés során is figyelembe veszi a fenntarhatóság elveit.

Az épületek elhelyezése nagyjából a meglévő épületek helyére történik, ezáltal csökken a környezet terhelése, maximális mértékben megtarthatóak a meglévő fák és kialakult zöldfelületek.

A műtermek nagy üvegfelületeinek alkalmazása a beérkező fény maximalizálásara törekszik, a világítás használatát a minimálisra csökkenti. A campus fái közé helyezett épületek nagyrészt védve vannak a napsugárzástól. A falszerkezetet több héjjú rendszer alkotja: külső átszellőztetett kopolit burok, belül vagy egy második kopolit héj vagy függönyfal, a két réteg között szükség szerint fehér textil árnyékoló rendszerrel. A teraszos homlokzati felületeken nagyméretű vázákban, kaspókban elhelyezett intenzív növényzet szabályozza a beeső napsugárzást, másfelől a növények párologtatásával növeli a hőkomfortot.

kép © MINUSPLUS

Az épületek gépészeti rendszereit a terület adottságait figyelembe véve energiahatékonysági szempontok szerint tervezzük kialakítani. Az épületek fűtési és hűtési energia ellátó rendszereit egy üzemeltetési költség vizsgálattal párhuzamosan kialakított koncepció alapján tervezzük amely során vizsgáljuk és meghatározzuk az épület hőtechnikai paramétereinek és a gépészeti rendszereinek kölcsönhatását. Energiahatékonysági szempontból alacsony hőfokú rendszereket tervezünk így a hőszivattyús fűtési és hűtési energia ellátás jó hatásfokkal megvalósítható. A hőszivattyús rendszer földhő vagy levegő hőforrással tervezett, a terület adottságaitól függően. A rendszerek teljesítményét a meglévő kapacitások figyelembe vételével határozzuk meg.
A magas komfort fokozat érdekében a legtöbb területen alacsony hőfokú felület fűtési és hűtési rendszert tervezünk, a nagyobb hő-, illetve hűtési igényű területeken klímakonvektoros kiegészítéssel. A csőhálózat kialakításakor és a berendezések elhelyezésénél a területek rugalmas alakíthatóságát is figyelembe vesszük.
A területek frisslevegős ellátását légkezelő berendezések biztosítják, amelyek megfelelnek a vonatkozó EU direktívák szerinti alacsony energia fogyasztásra és magas hatásfokra vonatkozó követelményeknek. A légcsatorna rendszer a rugalmas átalakítási kritériumok szerint lesz kialakítva, a megfelelő szigetelés, légtömörség és karbantarthatóság szintén az energia hatékonyságot segíti.
Mind a fűtési és hűtési rendszer, mind a szellőző rendszer a területenként és zónánként igény szerint szabályozható, így az üzemeltetésük a használathoz igazítható.
A területen összegyűjtött esővizet tároljuk, és locsolásra, vagy szürkevízként WC öblítésre használjuk.

kép © MINUSPLUS

 Belsőépítészeti koncepció

A téralakításhoz hasonlatosan, a belsőépítészeti hangolást is ugyanezen kettősség adja: egyrészt a nyersesség és befejezetlenség megjelenése, ami az építészeti elemek kezeletlenül hagyásából adódik, másfelől az erre a vázra rakódó könnyen változtatható, személyre szabható ideiglenes réteg hangsúlyos megjelenése. 

Az épületben használt bútorok és berendezési tárgyak színes, változatos elemek. Sokféle használati módú ülőbútort vagy asztalt alkalmazunk. Eltérő típusú bútorok vannak szerte az épületben, ezáltal lehetőség nyílik a választásra, az aktivitásnak, interakciónak megfelelő térrészek használatára.

Az étkezési helyek kiemelt szerepet kapnak a terek szervezésében és a campuson belüli mozgás generálásában. Városi hálózatok analógiájára mágnesként vonzzák-irányítják a használókat, az odavezető utak összemetsződése lehetőséget ad a véletlenszerű találkozásokra. 
Az étkezésnek és ital fogyasztásnak sokféle változata kapott helyet a vízgéptől a közös egyetemi étkezdéig. Az étkező terek megfogalmazása erős hangulatú és trendi azért, hogy a hallgatók és az oktatól szívesen használják azokat. Törekedtünk arra, hogy minden étkezési hely saját karakterrel rendelkezzen, mert ez a változatosságával segíti a tájékozódást és elősegíti az aktivitást és az épületek közötti közlekedést. 
A kantin előtti részen egy közös használatú konyhapultot alakítottunk ki, ahol együtt lehet főzni, így ez a tér akkor is élettel teli találkozási és aktivitási pont amikor az étterem nem üzemel.
Az otthonterekben is elhelyeztünk hasonló kisebb konyha egységeket, amik túlmutatnak egy teakonyhán és lehetőséget teremtenek egy közös főzésre is. Az épület különböző pontjain elhelyezett víz gépek és kávéautomaták kapcsolódnak az informális leülő helyekhez, megteremtve az elégséges feltételeket a munkához, beszélgetésekhez.

kép © MINUSPLUS

 Technológiai, infokommunikációs koncepció

Az épületeket és a campust teljesen átszövik a digitális és infokommunikációs eszközök. Mivel ezek a technológiák nagyon gyorsan változnak, egylőre csak a jelenlegi ismereteinkre hagyatkozhatunk. Nagy valószínűséggel 10-15 év múlva a mai technológiák meghaladottak lesznek. A legfőbb elv éppen ezért egyrészt az új technológiák integrálási lehetőségének maximális megteremtése.

Elsődleges szempont a felhasznált technológiák módosíthatóságának, változtathatóságának biztosítása. Ezek alapján nem be- és körülépített képernyőket, kivetítőket és egyéb technológiai rendszereket javaslunk felhasználni, hanem rá- és felszerelt egységeket. Ez a technnológia esetében is felvállalt befejezetlenség teremti meg a változtathatóság, az egyszerű, magától értetődő használhatóság gyakorlatát.

Másfelől a technológia hozzáférhetősége, a kezelés egyszerűsége alapvető fontosságú a felhasznált rendszereknél. Ez azt jelenti, hogy a diákok számára önállóan is használhatóak legyenek a rendszerek és ne kelljen külön jogosultág és kezelő személyzet az eszközök használatához. Kivetítők, kijelzők a közösen használt részeken is kerüljenek elhelyezésre. A mobil eszközök képét lehessen kivetíteni ezekre a képernyőkre. Mindeki számára legynek hozzáférhetőek a tanuló, pihenő helyekhez tartozó konnektorok, és a campus egész területén és a campus előtt téren is legyen belső wifi elérés.

Harmadsorban a technológia és a manuális eszözök vegyítése kiteljesíti a kommunkiációt és a prezentációt. A képernyőkhöz tartozzon whiteboard, illetve olyan felület, ahol írni rajzolni, mintázni, vagy más fizikai formában kommunikálni lehet.

Munkatársak:


Schreck Ákos projektvezető    építész
Turai Balázs projektvezető    építész
Péteri Olga építész    munkatárs
Hangyás Gergely grafikus    tervező
Zvolenszki Blanka építész    munkatárs
Kis Ferenc vezető    látványtervező
Antal Gabriella projektvezető    építész
Rabb  Donát projektvezető    építész
Alexa Zsolt projektvezető    építész

forrás:MINUSPLUS
Ha tetszett a cikk, és szeretnél előfizetni magazinunkra, itt teheted meg.

Kapcsolódó cikkek

Időutazás az ArchiKids VárosÁlmodók fesztiválon

Időutazás az ArchiKids VárosÁlmodók fesztiválon

Színes családi programok április 30-án az építészet jegyében.

Közvetlen parkkapcsolat kis ökolábnyommal

Közvetlen parkkapcsolat kis ökolábnyommal

A minusplus terve a Sara Hildén Art Museum pályázatára.

Hirdetés