Beszélgetés Neszmélyi Réka és Szmolka Zoltán tervezőgrafikusokkal

December elején jelent meg és mutatták be Bene Tamás építész Öt munka, lassítva című kötetét, mely DLA munkájának kiegészített, újraszerkesztett változata. A könyvnek a DLA dolgozat elkészülte során több változata is létrejött, ezek grafikai munkáit Neszmélyi Réka és Szmolka Zoltán végezte. A projekt apropóján beszélgettünk a tervezőgrafikusokkal többek között arról, hogy egy tartalom eltérő formákba öntése milyen különböző hatásokat érhet el a befogadóban.
 


Bene Tamás Öt munka, lassítva című kötete több változatban is elkészült könyv formájában. Mi az oka ennek?

Neszmélyi Réka: Valóban két könyv készült. Az első változatot Tamás DLA védésére készítettük, így ennek szerkesztése során az elsődleges szempont az volt, hogy megfeleljen a vizsgabizottság elvárásainak. A második változat ezt követően, az elsőből levont tanulságokat beépítve, olyan könyvtárgyként jött létre, amely sorozatgyártásra is alkalmas.


Mennyiben terveztek másként, ha csak néhány egyedi darab kerül kinyomtatásra vagy ha sorozatgyártás a cél?

Szmolka Zoltán: Egyedi példányok esetében a formai és kötészeti megoldások terén lehetőség van a szabadabb gondolkodásra. Így a DLA védésre készült könyvtárgy tartalmaz olyan manuális megoldásokat, amelyek kivitelezése olykor órákat vett igénybe a könyvkötő számára. Mindez természetesen nem öncélú elgondolás volt, hanem a tartalomra reflektálva jött létre. A két változat nemcsak megjelenésében, hanem szerkesztésmódjában is eltér egymástól. Míg az előbbi esetben a szöveges tartalom a képek narrációjaként jelenik meg, párhuzamosan futva egymás mellett, addig a sorozatgyártott esetben a fotódokumentáció és a szöveg elválik egymástól. A kötet első felében találhatók a képek, ezeket követi a szöveg. Így arra is lehetőség nyílik, hogy kizárólag a képeket végiglapozva értelmezzük a bemutatott projekteket, ezt az ismeretanyagot pedig bővítheti a könyv második felében elhelyezett szöveganyag. Ennek a szerkesztési megoldásnak a lelassulás a funkciója, amire a könyv címe is utal: Öt munka, lassítva. A könyv olyan tárgy, aminek a tartalmát nem lehet egyből befogadni, megjelenésének mégis kommunikálnia kell valamit a tartalomról. Ahogy forgatja, belelapoz, halad benne az ember, úgy fér hozzá egyre jobban a tartalomhoz. Ebben látom

a könyvtervezés és az építészet közti összefüggést: mindkettőnek van idő- és térbelisége is.

DLA könyv – Fotók: Máté Balázs

Ha már párhuzamba állítod a könyvtervezést az építészettel: miként lehet megtalálni az egyensúlyt két vizuális terület, a kötet építészeti tartalma és annak grafikai megjelenése között?

NR: A doktori bizottság elé került változat esetében abszolút a háttérbe kellett húzódnunk, hiszen ebben az esetben a tartalom vizsgázott, nem a mi munkánk. A feladatunk az volt, hogy támaszt adjunk a tartalomnak.

SzZ: Nem gördíthetünk szándékosan akadályt a befogadás elé. Bár a második változatnál ez némileg megtörtént a szöveges és képi tartalom szétválasztásával, ennek azonban az említett lelassulás volt az célja.


Nagyon izgalmasnak tartom, hogy egy tartalom kétféle logikai elgondolás mentén is megformálásra került, és ahogy mondjátok, ez a két szerkesztési mód eltérő befogadói attitűdöt eredményez. Ebben a folyamatban hárman dolgoztatok együtt? Bene Tamás is részt vett a közös gondolkodásban?

SzZ: Úgy gondolom, hogy ez a hatodik munka lassítva. (Nevet) A sorozatgyártásra szánt köteten egyébként ketten dolgoztunk Tamással, ebben Réka sajnos nem tudott részt venni.

NR: Fontos kiemelni, hogy egyikőnknek sincs gyakran olyan megrendelője, aki ennyire intenzíven vesz részt a munkában. Tamás nem külső szemlélőként követte az eseményeket, hanem tervezőként kísérte végig a folyamatot. A kétféle formai megformálással kapcsolatban azt tenném hozzá, hogy minden munka kezdetén elképzeljük, hogy a befogadó miként fog találkozni a könyvtárggyal, milyen érzés lesz számára kézbe venni, milyen hatás fogja érni. Én úgy gondolkodom, hogy kintről haladok befelé, ahogy a könyvnek is először a borítóját látjuk és ezt követően ismerjük meg a tartalmát. A kötet első változatának tervezése során az is izgalmas volt, hogy a tartalom párhuzamosan készült a mi munkánkkal, hiszen mi már akkor elkezdtünk foglalkozni a projekttel, amikor még zajlott a DLA kutatás. Ezért is volt nagyon intenzív a párbeszéd Tamás és köztünk. 
 

Öt munka, lassítva – Fotók: Máté Balázs

Ahogy meséltek, az a benyomásom, hogy nagyon hasonló értékek mentén dolgoztok, a portfóliótokat végignézve azonban azt látom, hogy eltérő szakmai háttérrel bírtok. Hogy egészítettétek ki egymást a folyamatban? Nem gyakori, hogy két grafikus dolgozzon együtt egy köteten.

SzZ: Valóban eltérő tudással rendelkezünk. Réka számomra friss szempontokat hozott be a tervezésbe, ami mindig inspirálóan tud hatni, ha egyébként ismerős terepen dolgozik is az ember.


Mit tanultatok egymástól, illetve Bene Tamástól a projekt során? Mit tudtok továbbvinni a következő munkáitokba?

NR: Én precizitást tanultam Zolitól. A munkamódszere nagyon kimunkált, nagyon profi. Ebbe jó volt belelátni. Tamás munkáját illetően pedig az elmélyültséget volt érdekes megtapasztalni.

SzZ: Nekem is az a tapasztalatom, hogy Tamás nagyon részletekbe menően határozza meg a koncepciót. Ennek következtében szinte folyamatosan megkérdőjeleztem a saját munkám minden lépését, hogy mi illik a könyvbe és mi nem. A Rékával folytatott közös gondolkodást is élveztem, én ugyanis szinte mindig magányosan végzem a munkám. Jó volt megosztani valakivel az ötleteimet és a dilemmáimat is. 
 

60 év alatt a Föld körül – Az Európai Iskola grafikái a Makarius-Müller-gyűjteményből / Kiscelli Múzeum – Szmolka Zoltán, fotók: Máté Balázs

Említettétek, hogy Zolinak nagy gyakorlata van a könyvtervezésben, elsősorban művészeti könyvek tervezésével foglalkozik. Réka, a te portfóliódban milyen jellegű munkákat találunk?

NR: Elsősorban arculatépítéssel foglalkozom. Igyekszem a kulturális szcénához kötődő vagy nonprofit cégekkel együttműködni. Hadd emeljem ki egy konkrét munkámat, ami a Tisza-tóhoz kapcsolódik. Mivel kötődöm a térséghez, megkerestem egy céget, amely a tóban található sulyom felhasználásával készít csokoládét. Ebben az esetben bár egy termék arculatát terveztem meg, arra fókuszáltunk, hogy a csoki által a Tisza-tó élővilágára hívjuk fel a figyelmet. Fontos számomra, hogy értéket közvetítsek a munkámmal.
 

Egy csepp Tisza-tó – Fotó: Máté Balázs

Visszatérve az Öt munka, lassítva köteteire: hosszabban beszélgettünk a könyv két változatáról, de úgy tudom, ezeket megelőzően is készültek nyomtatásra kerülő vázlatok.

NR: Igen, ez a Felkérés néven futó projekt volt. A DLA dolgozat írása során Tamás szerette volna kikérni a számára fontos szakemberek véleményét a munkája adott fázisáról. Ez egyfajta vázlatnak volt tekinthető. Ezt én szerkesztettem, majd postai úton került kiküldésre. 
 

 Felkérés / Öt munka, lassítva – Fotók: Máté Balázs

Ha a kötet felkeltette valaki érdeklődését, a sorozatgyártott változatot hol éri el?

SzZ: Az ISBN könyv+galériában biztos megtalálható lesz, de úgy gondolom, hogy egyéb művészeti kiadványokat forgalmazó könyvesboltokban vagy múzeumok könyvesboltjaiban is érdemes keresni.


 

Neszmélyi Réka | Behance | Instagram
Szmolka Zoltán Behance | Instagram

 
Ha tetszett a cikk, és szeretnél előfizetni magazinunkra, itt teheted meg.

Kapcsolódó cikkek

Több változat, lassítva

Több változat, lassítva

Beszélgetés Neszmélyi Réka és Szmolka Zoltán tervezőgrafikusokkal

Öt munka, lassítva

Öt munka, lassítva

Bene Tamás könyvbemutatója

Hirdetés