Gutowski Robert épületéről Uhl Gabriella írt az idei második lapszámban.

Az OCTOGON 2020/02-es számában Ölelés címmel jelent meg cikkünk a Gutowski Robert-tervezte pátyi templomról, amely azóta dicséretben részesült a Dezeen Awardson, ugyanott ezüstérmes lett a közönségszavazáson. Uhl Gabriella írását változtatás nélkül közöljük.

A Buda-környéki települést, Páty lankás völgyek ölelésében fekszik, dombok közt vezető utak kereszteződésében. A szerényen meghúzódó falu a hívek áldásos adakozásának köszönhetően az egész környéket meghatározó, kivilágló építészeti alkotással, új római katolikus templommal lett gazdagabb. A templomot Gutowski Robert építész saját lakhelyére tervezte. Ez a személyes, közeli, bensőséges viszony érződik a léptéken, a téralakításban és a belső terek átgondolt hangoltságában.

A templom megérkezéskor kibontakozó sziluettje is az ölelés körkörösségében tárulkozik elénk. A központi épülettömb mintegy kinyújtott kézként kulcsolódik össze a megemelt belső udvart körülvevő körítőfalban, amely egyszerre védelmezi és tartja egyben a közösséget.

Szakrális épületről lévén szó, alaprajzi elrendezésében felötlik a magyarországi és kelet-közép-európai ikonográfiai képtípus, a köpenyes Madonna kedvelt és elterjedt 16-18. századi ábrázolása, amely kinyújtott kezének meghosszabbításaként köpenye szárnyai ölelésében egyesíti a hívőket. Védelmező gesztusa egyszerre lokális és egyetemes szinten is kifejezi a közösségteremtés igényét és lehetőségét, amelyre a templom mint épület lehetőséget teremt.

A köpenyes Madonna-hasonlatnál maradva – amely ikongoráfiával a műemlék épületek felújításában, újragondolásában gyakorlott építész bizonyosan találkozott munkái során – értelmezhető az épületegyüttes tagozódása is. Az íves folyosóra fűzött helyiségek középpontjában a templom áll, átfordítva: Mária szíve és arca (szentkép) „helyén”. A tágas, letisztult, a magyar falusi templomépítészeti hagyományt követő egyhajós, nyugodt szakrális tér tökéletes alkalmat nyújt az elmélyülésre.

A bravúros megoldásokkal vezetett természetes fény keresztül-kasul bejárja a szentélyt és a hajót, vagyis a középkori templomépítészeti hagyományt követően a fény teremti, rajzolja körül a szakrális teret, a fal csak másodlagos kiegészítő objektum. A merészen virtuóz belső megoldások közül a feljárók rejtett, magánáhítatra szánt, meghitt kápolnát is magába foglaló struktúrája említendő.

A félköríves elrendezés miatt a templom minden napszakban, szinte óráról órára követi az idő múlását, mintha egy hatalmas napóra számlapján vándorolna körbe a napsugár.

 

Külső utalás és kapocs ehhez a különálló torony, mint a gigantikus napóra mutatója. Így lesz a templom többszörösen (körkörösen) az idő számlálója: a napszakok múlását mutatva építészeti megoldásával, a hívők látogatásai a rendszeres istentiszteletek és ünnepek megtartásával bontják ki a hét/hónap/év és egyben az egész emberi élet ritmusát. A templomtértől jobbra és balra nyúló köríven (mint a köpenyes Madonna-ábrázolás kezén) a híveknek mint közösségnek szánt egyéb helyiségek sorakoznak. Kisebb rendezvénytermek, gyermekfoglalkoztató, az emeleten – megismételve ezen elvet – a karzat és a mellette fekvő egyéb, a kortársi igényeknek megfelelő helyiségek sorakoznak.

A kiterjesztett, ölelő kar gesztusa mentén logikusan húzódó helyiségek sora mutatja, hogy az építész (egykori bencés diák) ismeri az egyház által is gyakorolt közösségformáló erő korszerű épületbe átfordítható, megfogalmazható követelményeit. Mindent átjár a csendes áhítat úgy, hogy közben roppant funkcionális, minden ízében meggondolt helyiségekben folyik a közösség élete. Ezt a funkcionalitást emeli ki a külső és belső anyaghasználat, amely finom, nem hivalkodó megoldásaival pontosan és remekül illeszkedik a templom elvárásaihoz, valamint a táj hangulatába, színeibe kapcsolja az épületet. A nyers, brutális betonvázat a vörös tégla borítás lágyítja, teszi meghitté, toscanai falvak kápolnáira emlékeztetve.

Gutowski Robert már korábbi munkáiban is bizonyította belsőépítészeti kvalitásait, s itt a padok, a közösségi és kiszolgálóhelyiségek beépített tárolói mind visszafogott, egyszerűen míves, anyaghasználatában igényes megfogalmazásai a hagyományokra erősen reflektáló, beépítő, referenciaként használó, a kortársi közösség-igényeknek is megfelelő templomépítészetnek.

Tervezés: 2004-2007
Megvalósulás: 2007-2020
Alapterület: 980 m2
Felelős tervező: Gutowski Robert (Robert Gutowski Architects)
Építészet és belsőépítészet: Boczkó Ákos, Bollók Gáspár, Dely-Steindl Barnabás, Kovács Hunor László, Kövér István, Révaió Attila, Szokolay Béla Ákos
Szobrászat: Böjte Horváth István
Kertépítészet: Páll Attila
Ha tetszett a cikk, és szeretnél előfizetni magazinunkra, itt teheted meg.

Kapcsolódó cikkek

Kínában shortlistre került Gutowski Robert és Zoboki Gábor irodája

Kínában shortlistre került Gutowski Robert és Zoboki Gábor irodája

Olyan nevekkel versenyeznek, mint a Heatherwick Studio vagy a Zaha Hadid Architects.

Két magyar projekt is bekerült a Deezen Awards 2020 második fordulójába

Két magyar projekt is bekerült a Deezen Awards 2020 második fordulójába

A Gutowski Robert és a Hello Wood is ott van az esélyesek között. 

Hirdetés