Az AU Workshop terve az Építészeti Múzeum pályázatára

A MÉM-MDK eredménytelenül zárult pályázatán az Architecture Uncomfortable Workshop munkája a címében aposztrofált építési terület fogalmával a képlékenységet, az abban rejlő lehetőségeket helyezi a fókuszba, mint a leendő múzeum legfontosabb jellemvonását. A munkát a szerzők leírásával adjuk közre.

 

A magyar múzeum szó a görög múzsa főnévből származik. Eredetileg az antik világban a múzeum a múzsák házát jelentette, és a gyakorlatban ezek a helyek sokkal inkább tudományos, kísérleti intézmények voltak, mint a ma megszokott, gyűjteményeket bemutató épületek. 

Minden épület átesik az építés drámáján megszületése előtt, amely folyamat a befejezésig magában hordoz egyfajta képlékenységet, nyitottságot. Ezt a képlékenységet jelenti számunkra az építési terület fogalma, melyet tervünk lényegének tekintünk. Az általunk elképzelt múzeum együttese is ezt az építési területből fakadó, nem befejezett, hanem a változó és lehetőségeket magában rejtő helyet próbálja megteremteni. 

A tervezett épületegyüttes négy részből áll. Az első – és számunkra legfontosabb - központi tér egy valóságos, de a látogatók számára nyitott építési terület, egy építészeti kert. Ezt három oldalról veszi körbe a többi épületszárny. Az utca felől kapuként a két volt szanatórium épületet összefogva jönne létre a múzeum főépülete. Ezzel szemben, a kert másik oldalán egyfajta függőleges hátteret képezve valósulna meg a régi kórházépületből kialakított kiszolgáló épület. A negyedik épületrés