TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT.

A TERVPÁLYÁZAT TÁRGYA
Budapest egyik legkedveltebb lakótelepe megépítése óta nem sokat változott, miközben kifejlődött jelentős növényzete komoly értékké vált. A műszakilag elöregedő típusépületek energetikai korszerűsítése, a lift nélküli épületek felvonóval történő bővítése a társasházak jogos igénye, melynek anyagi forrását a lapostetők ráépítési lehetősége rejtheti magában. Az épületek külső megújítása hozzájárulhat a lakótelep 21. századi vizuális elvárásaihoz. A zöldfelületi, közterületi rendszer sokszor esetlegesen kialakult állapota hozzáigazítandó a tényleges igényekhez. A parkok és pavilonok kialakítása szintén a kor igényeinek szintjére emelendő a gazdaságosság szempontjai mellett. A tervezési terület további funkcióváltó területek bevonását is potenciálisan lehetővé teszi fejlesztések céljára. Többek között a lakótelep hiányzó közösségi központjának rendezését, valamint az Üllői út zajvédelmének és a parkolás problémáinak lehetőség szerint megoldását.

A TERVPÁLYÁZAT CÉLJA
A tervpályázat célja hogy feltárja a tervezési terület megújítási lehetőségeit és az annak alapján elkészítendő új kerületi építési szabályzat hosszútávon biztosítsa a tervezési terület jövőjének fenntartható megújítását. Továbbá mutassa be az épületállomány típuslakóházainak és pavilonjainak esztétikus megújítási mintaterveit, amelynek alapján elindulhat az egyedi létesítmények tervezése.

A TERVPÁLYÁZAT KIÍRÓJA

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
1092 Budapest, Bakáts tér 14.

A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÓJA

FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.
1093 Budapest, Csarnok tér 3-4.

A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSA
• a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
• a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet),
• valamint a jelen tervpályázati kiírás előírásai szerint történik.

A tervpályázaton azon tervezők vehetnek részt, akik a Magyar Építész Kamara honlapján lévő hivatalos Névjegyzéken (www.mekon.hu) szerepelnek, vagy – külföldi illetőségű tervezők esetén – a székhelyük szerinti európai uniós tagállamban, vagy olyan harmadik tagállamban, amely számára nemzeti elbánást kell nyújtani, tervezői jogosultsággal rendelkeznek. A tervpályázaton a pályázó csak egy pályaművel vehet részt.

A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE
Elnök:
Szűcs Balázs főépítész, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Tagok:
• Sajó Ákos képviselő, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata József Attila Városrészi Önkormányzat elnöke
• Görgényi Máté képviselő, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
• Siklós Mária építész
• Czebe Judit településtervező
• Fehér Zoltán építész delegált, Budapesti Építész Kamara
• Mártonffy Miklós főépítész, Budapest Főváros Önkormányzata
A bírálóbizottság összetételét a kiíró a vonatkozó jogszabályok (Kbt.) valamint a
310/2015.(X.28.) Korm. rend. 13§. (1) ill. 14.§(1)-(11) előírásait betartva határozta meg.

A TERVPÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉSE ÉS NYILVÁNOS ISMERTETÉSE
A bírálóbizottság döntése alapján a kiíró 2017. június 13-án várhatóan 10:00-kor a pályázat eredményét kihirdeti, és a pályázati díjakat, illetve a megvételeket a díjazott művek szerzőinek (vagy azok meghatalmazottjainak) legkésőbb az eredményhirdetést követő harminc napon belül kifizeti.

"Magyarországon közel 800.000 lakótelepi lakás épült a szocializmus évei alatt, ebből 1%, több mint 8000 lakás a IX. kerületi József Attila-lakótelepen. Most Ferencváros Önkormányzata kísérletet tesz arra, hogy a lehető legszélesebb körben összegyűjtse a településtervezői és építész szakma ötleteit, hogy a nemzetközi díjakkal kitüntetett ferencvárosi városrehabilitációhoz hűen a kerület lakosságának harmadát érintő újabb területén példát mutasson Magyarország többi lakótelepei számára." – mondta el Szűcs Balázs, Ferencváros Főépítésze a tervpályázat kiírása alkalmából rendezett sajtótájékoztatón. 

További információ: http://www.ferencvaros.hu/index0.php?name=palyazat_170523_JAltpTervpalyazat

forrás: sajtóközlemény

 
Ha tetszett a cikk, és szeretnél előfizetni magazinunkra, itt teheted meg.

Kapcsolódó cikkek

Kiderült, az Új Duna híd melyik útvonal-változata lehet a nyerő

Kiderült, az Új Duna híd melyik útvonal-változata lehet a nyerő

Lezárult a pesti nyomvonalra vonatkozó társadalmi egyeztetés és hatásvizsgálat.

Térképen Budapest új, feltörekvő irodaklasztere

Térképen Budapest új, feltörekvő irodaklasztere

Nagyrészt a Ferencvárosban van, de áthúzódik Újbudáig, és a hosszú távú fejlődésében nemigen lehet kételkedni.

Extravagáns, múltidéző és ultramodern - magyar stadionkörkép

Extravagáns, múltidéző és ultramodern - magyar stadionkörkép

Eb nincs, meccsek úgy-ahogy, stadionok viszont bőven. 

Hirdetés