Fiatal ékszerművészek csoportos kiállítása Gödöllőn.

Kezdődik:2020 Február 15. , Szombat
Végződik:2020 Május 10. , Vasárnap
Hely:Gödöllői Iparművészeti Műhely
Település:Gödöllő
Cím:Körösfői utca 15-17. – A kiállítás megtekinthető szombatonként és vasárnaponként

 

Lehet-e a díszítő funkcióján túl más szerepe is egy ékszernek? Milyen jelentésváltozáson ment keresztül a kortárs ékszer fogalma az elmúlt időszakban? Mi inspirálja a fiatal, feltörekvő tervezőket?

A hagyományos, elsősorban díszítő funkciót betöltő, drága alapanyagokból készült ékszerek mellett egyre inkább előtérbe kerülnek azok a forma-és anyaghasználatukban is újszerű, meghökkentő, szokatlan ékszerek, amelyek képző-és iparművészet határait feszegetve új tartalommal töltik meg a kortárs ékszer fogalmát. Olyan kísérleti ékszerek, autonóm műalkotások ezek, amelyek újfajta technológiai megoldásokat és anyagfelhasználásokat mutatnak be, társadalmi jelenségekre reflektálnak, vagy éppen egy gondolat, egy történet hordozói.  A kiállítás olyan fiatal, feltörekvő ékszerművészek munkáit mutatja be, akik a kortárs ékszerre a hagyományos funkcióján túl a konceptuális művészet egyik lehetséges médiumaként tekintenek. 

kiállító művészek

BÖRCSÖK ANNA
FAZEKAS VERONIKA
FEKETE FRUZSI
HORÁNYI KINGA
LŐRINCZ RÉKA
NEUZER ZSÓFI
TENGELY NÓRA
VÁGI FLÓRA
VESZPRÉMI GABRIELLA

kurátor
HIDASI ZSÓFI

grafikai terv
BÁRÁNY FANNI

LŐRINCZ RÉKA

„Számomra a tárgykészítés a mai világ értelmezéséről szól. Egyfajta kommunikáció a környező világ és a saját belső világom között. A láthatatlan láthatóvá tétele. Tárgyaimon keresztül a világ tartalmas kuszaságán merengek. Rengeteg érzelem és gondolat jár át a külvilág adta ingerek nyomán, melyeket megvizsgálok és tárggyá gyúrok. Ezekkel a darabjaimmal főleg a mutatott és a valós világ különbözőségére reflektáltam, mely néha hamis, néha bájos, néha veszedelmes.”

Fotó: Fülöp Dániel

VÁGI FLÓRA

„A munkám középpontjában a természetes anyagokkal való kísérletezés és a meglepetés áll. Olyan formákat és felületeket próbálok létrehozni, illetve olyan színeket alkalmazni, amelyek egyfelől természetesnek tűnhetek, másfelől viszont az adott alapanyagra nem jellemző tulajdonságokat mutatnak. Egyfajta “megtévesztést” idézek elő, amely felkelti a néző kíváncsiságát, őt magát pedig közelebb hozza a tárgyhoz és tapintásra ösztönzi.”

Fotó: Fülöp Dániel

H6 CONTEMPORARY JEWELLERY GROUP

„A H6 hat fiatal ékszertervezőből álló csoport – hat különféle viszony az ékszerhez, hat különböző gondolkodásmód. Egyikük fénnyel, tánccal és térrel értelmezi újra az ékszer fogalmát, más az anyagok alternatív felhasználásával ad új értelmet az ékszerviselésnek, vagy épp a társadalom felépítését mutatja meg kollekciójával. Munkáik különböznek, de közös céljuk, hogy ékszereikkel új történeteket meséljenek el – légy te is a részese! Kiállítók: Börcsök Anna, Fazekas Veronika, Fekete Fruzsi, Horányi Kinga, Neuzer Zsófia, Tengely Nóra”

Fotó: Fülöp Dániel

HORÁNYI KINGA

„Nap mint nap a festékek használata által különböző színfoltokkal, alakzatokkal és átfedésekkel találkozom hol a festés, hol a csiszolás miatt. Egy kollekcióm készítése közben fedeztem fel a festék visszadolgozása által hagyott színes nyomokat a csiszolóvásznon. Eleinte csak figyeltem őket, ahogy teljesen esetlegesen a monoton munka közben kirajzolódnak a sötét háttérben, aztán mozdulataimat a komponálásnak alávetve is tudatosan irányítottam. Már önálló képként kezeltem őket. A képek formát, majd szerepet kaptak. 

Ékszereket készítek. És erre az ékszerek is képesek.”

Fotó: Fülöp Dániel

BÖRCSÖK ANNA 

„Az ékszer határterületeit keresem. Eddigi munkáimban a narratív pszichológia kutatásával próbáltam designtárgyakat készíteni. Olyan kulturális és pszichológiai problémákat gyűjtök és elemzek, amelyek kihatnak a mindennapi életünkre - Emlék és az ékszer kapcsolata, Hálózati kommunikáció és az ékszer kapcsolata, Pszichológiai páncéljaink és az ékszer kapcsolata. Az ékszer egyszerre testesíti meg a belső vágyakat és kommunikál kifelé. Tény, hogy mára elveszítettük képességünket tárgyaink effajta olvasására, de ez csak tovább generálja az igényt arra, hogy hasznossá, elgondolkodtatóvá váljanak.”

Fotó: Fülöp Dániel

BÖRCSÖK ANNA 

„Az ékszer páncélként nonverbális kommunikációs eszköz, olyan kiegészítő, amely énképünk alakulásának megfelelően változó üzenetek megjelenítésére, közvetítésére, gondolatok, hangulatok kifejezésére képes. Protézisekre vágyom, amelyek a viselő szerves részévé válnak. Az ékszer és viselője legyen szétválaszthatatlan, erre utal a páncél jelleg is. Nélküle az ember meztelen, védtelen. A nélkülük való létnek kell ünneppé, kitüntetetté válni. Egyre ritkábban tesszük meg, hogy igazán csupaszok legyünk lelkileg és fizikailag egyaránt. Körülvesszük magunkat kifejező, önmeghatározó eszközökkel, de közben pont azt veszítjük el, ami igazán lényeges.”

Fotó: Fülöp Dániel

TENGELY NÓRA

"Ötvösmunkáim összességét izgalmas anyagpárosítások, különböző tulajdonságokkal való kísérletezés jellemzi. E mellett van egy bizonyos technológiai eljárás, mellyel több, mint hat éve foglalkozom, és időről-időre finomítom. Ezüst láncsorok merevítésével, azok egymás mellé sorolásával készítem tárgyaimat. Az eljárásnak köszönhetően, a merev és mozgékony részek a síkból kilépve játékos téri formákat hoznak létre, melyek a test idomaival izgalmas ellentétet képeznek.  
A lánc egyszerre jelenti számomra a lehetőségek határtalanságát, és a szabad asszociációk nagyfokú kötöttségét is, hiszen minden ezzel kezdődik, de ebben is ér véget.”

Fotó: Fülöp Dániel

NEUZER ZSÓFIA

„A CHAOS széria anyaga szén/mészkő. Káosz, a görög teremtéstörténeten alapuló ékszerkollekció, amely az anyagképződés folyamatán keresztül idézi meg Erebus, Nyx és Tartarus mondáit. Erebus a sötétség, ahol átkelnek a lelkek, mint ahogyan a kéz áthalad a karkötőn. Nyx az éj, rendkívüli erővel és szépséggel bír. Egy bross mindamellett, hogy a mellkasra irányítja a figyelmet, áthatol az anyagon ott ahová helyezték.”

Fotó: Fülöp Dániel

FAZEKAS VERONIKA

„Játékos és kísérletező típus vagyok.
Az alkotás által egyre mélyebben és folyton más aspektusból ismerem meg és fedezem fel a világot. Tárgyaimmal ugyanerre serkentem a befogadókat, hogy nyitottá váljanak a minket körülölelő jelenségek és gondolatok érzékelésére.
A lamella és relamella széria kiindulópontja a meglepetés, titok, a rejtőzködés és a láttatás, a foglalás fogalmán keresztül értelmezve.”

Fotó: Fülöp Dániel

FEKETE FRUZSI

„Ékszereim minden esetben egyedi alkotások, melyek a pillanat értékét örökítik meg. Egy idő után belső késztetést éreztem arra, hogy a megszokott eszközök használata mellett tárgyakat formáljak, közvetlenül a kezemmel. Olyan anyagokat használok, amelyek a készítés pillanatában puhák, gyúrhatók, és amelyek megőrzik az alkotás élményét és a kezem lenyomatát. Az Impressions egy olyan brosskollekció, melyben az alkotás folyamatában fellépő tudatos és intuitív mozzanatok egymáshoz való viszonya és ellentétes működése olvasható le. A kollekció a saját alkotói folyamatomat reprezentálja.”

Fotó: Fülöp Dániel

FEKETE FRUZSI x VESZPRÉMI GABRIELLA

„Hogyan működhet együtt az ékszer és a bőrhulladék? Miként olvadhat össze a szabásból visszamaradt bőr és a fém? - Már egy jó ideje foglalkoztatta a kérdés Veszprémi Gabriella textilművészt és Fekete Fruzsi ötvösművészt, a válasz pedig a LAYERS OF IMPRESSIONS kollekció darabjaiban öltött testet. Harmonikusan olvad össze az elkészült darabokon a Fruzsi munkáiban védjegyként is megjelenő, tudatosságot szimbolizáló keret, valamint a Gabi munkáira jellemző, látványos, szabálytalan formájú bőrrétegek. A körkörösség jegyében az ékszerek elkészítése során leeső hulladék pedig újabb tárgyakban ölthet új formát.”

Fotó: Fülöp Dániel

A kiállítás – amelynek kurátora Hidasi Zsófi, a grafikai terveit Bárány Fanni készíttette – megtekinthető szombatonként és vasárnaponként, május 10-ig.


Hirdetés